Logistyka dostaw przemysłowych Przedsiębiorca
18 grudnia 2020

Dostawy kruszyw hutniczych. Znaczenie logistyki dostaw

Kruszywa hutnicze są surowcem, który jest niezbędne do wytworzenia odpowiednich stopów metali, które potem w procesie dalszej obróbki wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu. Można zatem powiedzieć, że transport kruszyw hutniczych niesie ze sobą konieczność posiadania sprzętu, który zabezpieczy odpowiednią logistykę dostaw kruszywa. Za ten aspekt odpowiedzialni są ludzie pracujący w łańcuchu logistyki dostaw.

Jakie kruszywa przewożone są w ramach łańcucha dostaw?

Dzisiejszy przemysł wyróżnia kilka rodzajów kruszywa w szczególności:

  • kruszywa drobne, o wymiarach ziarna do 4 mm,
  • kruszywa grube, których ziarno przekracza 4 mm średnicy,
  • wypełniacze o ziarnach mniejszych niż 0,063 mm,
  • kruszywa mieszane (naturalne oraz o uziarnieniu ciągłym).

Z uwagi na fakt, że struktura kruszyw jest luźna i sypka, materiał ten jest trudny w transporcie. Źle zabezpieczony ładunek może zsypywać się z naczepy i w powodować straty materiałowe, a także powodować zagrożenie dla kierowcy i innych użytkowników drogi. Dlatego osoby pracujące w logistyce muszą umiejętnie dobierać współpracowników, żeby zminimalizować ryzyko poniesienia strat. Odpowiednio zorganizowany łańcuch dostaw to umiejętne zarządzanie posiadanym sprzętem, ale również wykorzystywanie odpowiednich narzędzi i planowanie tras przejazdu.

Organizacja transportu

Polskie przepisy prawne bardzo jasno precyzują regulacje związane z transportem różnego rodzaju kruszywa w tym kruszywa hutniczego. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym w art. 61 § 6 „ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę”. Z kolei w art. 2 § 1 czytamy, że „ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby (…) nie naruszał stateczności pojazdu”. Widać wyraźnie jak wiele wysiłku włożył ustawodawca w odpowiednie zabezpieczenie logistyki kruszywa hutniczego.  Zapytaliśmy eksperta z Ekoprod Sp. z o.o. o to, jak na co dzień firmy realizują obowiązki prawne? Powiedział nam, że konieczne jest posiadanie niezbędnego zaplecza technicznego w postaci pojazdów ciężarowych, stosownych naczep jak również ciężkiego sprzętu, który gwarantuje szybki załadunek i rozładunek. Ponadto konieczna jest organizacja punktów odbioru, które zazwyczaj mieszczą się gdzieś blisko bocznic kolejowych z uwagi na to, że transport kolejowy odgrywa kapitalne znaczenie w transporcie kruszywa hutniczego.

Oprócz tego wiele firm decyduje się na opracowanie zasad bezpieczeństwa i procederów zabezpieczania ładunku. Celem ułatwienia sobie pracy warto również pomyśleć o samochodach samowyładowczych, które nie tylko ułatwiają przewóz, ale i skracają czas potrzebny załadunek oraz rozładunek kruszywa.