Przedsiębiorca
19 kwietnia 2018

Efektywne prowadzenie negocjacji i rokowań dzięki pomocy adwokata

Spór między dwiema stronami to często duży problem, którego rozwiązanie można jednak osiągnąć w prosty sposób dzięki skutecznym negocjacjom i rokowaniom. Niezwykle pomocne w tym wypadku jest wynajęcie wykwalifikowanego adwokata. Pomoże on nam przygotować odpowiednią strategię i zaproponuje rozstrzygnięcie satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Jak konkretnie może pomóc kancelaria adwokacka w tego typu sprawach?

Odpowiednie warunki

Bardzo często zmiana ustaleń biznesowych, np. umowy między kontrahentami, na podstawie której jedna ze stron zobowiązuje się płacić drugiej za określony towar czy usługi, wymaga właściwie przeprowadzonych negocjacji, które mają doprowadzić do polubownego, zaakceptowanego przez obie strony rozwiązania. Kancelaria adwokacka Krzysztofa Pelc proponuje kompleksowe wsparcie podczas planowania odpowiedniej strategii negocjacyjnej. Określone przemyślane działania i postulaty opracowane wcześniej z adwokatem mogą pozytywnie wpłynąć na drugą stronę i doprowadzić do szybkiego, satysfakcjonującego porozumienia. Kancelaria adwokacka jest w stanie zaproponować pomoc polegającą nie tylko na przygotowaniu planu, ale też modyfikacji i opiniowaniu strategii zaproponowanej przez klienta. Jej dopracowanie pozwoli wypracować oczekiwany konsensus – kiedy jest on najczęściej pożądany?

Powszechne negocjacje

Negocjacje są zjawiskiem spotykanym nie tylko na salach sądowych, ale też w życiu codziennym. Jako termin prawniczy funkcjonują jednak w określonych warunkach. Sprawa musi przede wszystkim dotyczyć takiego sporu, którego polubowne i ugodowe rozwiązanie jest zgodne z literą prawa. Może dotyczyć m.in. relacji biznesowych między kontrahentami, ale też stosunku pracodawcy z pracownikiem. Nierzadko w sprawach np. dyscyplinarnego zwolnienia z pracy przez sąd proponowana jest ugoda, co może skutkować negocjacjami przeprowadzonymi między stronami. Warto do takich działań wynająć wykwalifikowanego adwokata z profesjonalnej, renomowanej kancelarii, który w sposób przemyślany będzie reprezentował interesy swojego klienta. Skuteczność negocjacji zależy od właściwego przygotowania się do nich i zaprezentowania wszystkich faktów, które powinny być wzięte pod uwagę w czasie rokowań. Należy jednak pamiętać, że negocjacje wymagają też elastyczności i dopasowywania się do dynamicznie zmieniającej się podczas ich trwania sytuacji. Pomoc w tym zakresie uzyskana ze strony adwokata może okazać się wręcz nieoceniona.