kontrola produkcji Przedsiębiorca
26 grudnia 2020

Etapy wdrażania zakładowej kontroli produkcji

Zakładowa kontrola produkcji w skrócie ZKP to narzędzie wykorzystywane w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów budowlanych. Pozwala ono stale kontrolować wszelkie procesy produkcyjne i jest niezbędne do tego, aby wyprodukowane materiały mogły zostać w ogóle dopuszczone do obrotu. Na czym więc ona polega i jak ją wprowadzić do przedsiębiorstwa? 

Czym jest ZKP? 

Zakładowa Kontrola Produkcji to zbiór procedur i instrukcji, dzięki którym możliwe jest produkowanie wyrobów seryjnych zgodnych z tymi, które zostały poddane badaniom laboratoryjnym. Dzięki niej możliwe jest potwierdzenie tego, że wskazywane przez producenta parametry techniczne wyrobów nie są jedynie pustą deklaracją, a rzeczywistością. Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcjijest obowiązkiem producenta wyrobów budowlanych regulowanym odpowiednimi przepisami.

Sześć etapów wprowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji 

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji to złożony proces, który obejmuje szereg czynności, które powinny następować po sobie w określonej kolejności. Tylko wtedy można mieć pewność, że wszystkie procedury będą realizowane zgodnie z wymogami nałożonymi na producentów i wytwórców. Dlatego też można podzielić je na sześć etapów. 

Etap pierwszy 

Pierwszym etapem wdrożenia ZKP jest przeprowadzenie wizytacji na terenie zakładu, którego ma ona dotyczyć. Pozwala ona na zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy od wewnątrz, a także przeanalizowanie cyklu produkcyjnego. 

Etap drugi 

Trwający najdłużej, ponieważ wymaga przygotowania propozycji Zakładowej Kontroli Produkcji oraz niezbędnej do jej realizacji dokumentacji. Na tym etapie niezbędne jest zaangażowanie przedstawiciela firmy, dzięki któremu narzędzie to będzie odpowiednio dostosowane do standardów zakładu. 

Etap trzeci

Po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji nadchodzi czas na zaprezentowanie jej wszystkim pracownikom firmy odpowiadającym za stosowanie się do procedur, które określa ZKP. Najczęściej odbywa się to w formie szkolenia dającego również okazję do wyjaśnienia wszelkich problematycznych lub niezrozumiałych kwestii. 

Etap czwarty 

Obejmuje on wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji w życie. Dzięki temu przeszkolony wcześniej personalnej rozpoczyna zapis wszystkich zdarzeń. Na tym etapie wdrożenie ZKP mógłby się zakończyć, jednak najczęściej niezbędne są jeszcze dwie czynności, dla dopełnienia wszelkich formalności. 

Etap piąty 

W przypadku przedsiębiorstw wymagających certyfikacji wdrożonego systemu ZKP dotyczy on wyboru jednostki certyfikującej oraz nadzoru nad tą kwestią. 

Etap szósty 

Ostatnim etapem wdrożenia w przedsiębiorstwach Zakładowej Kontroli Produkcji jest nadzorowanie systemu. Czynność ta może być wykonywana przez wyznaczonego pracownika firmy lub osobę zewnętrzną, będąca najczęściej pracownikiem firmy wdrażającej ZKP. 

Kto dokładnie musi wdrożyć ZKP w swoim przedsiębiorstwie? 

System Zakładowej Kontroli Produkcji to obowiązek każdego producenta i wytwórcy wyrobów budowlanych. O to, kogo dokładnie on dotyczy zapytaliśmy jednak specjalistę z  grupy BARG  zajmującej się między innymi wdrażaniem ZKP w przedsiębiorstwach. 

System Zakładowej Kontroli Produkcji obowiązkowo musi zostać wdrożony między innymi w przedsiębiorstwach, które zajmują się wytwarzaniem betonu towarowego, kruszywa, prefabrykatów żelbetowych oraz betonu komórkowego i lekkiego, a także mieszanek mineralno-asfaltowych, wyrobów do budowy dróg czy też wyrobów wykończeniowych nawierzchni. Szczegółowe informacje na ten temat określone są natomiast w akcie prawnym, jakim jest Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z 2007 r. Nr 35, poz. 215.

Podsumowując, system Zakładowej Kontroli Produkcji jest obowiązkowym i niezbędnym elementem, który pozwala wprowadzić produkty i wyroby budowlane do obrotu na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Wdrożenie go w zakładzie produkcyjnym pomimo określonych etapów wymaga natomiast indywidualnego dostosowania wszystkich procedur z nim związanych do specyfiki przedsiębiorstwa oraz wielkości produkowanego asortymentu.