Wyłącznik różnicowoprądowy Przedsiębiorca
6 sierpnia 2021

Gdzie stosować wyłączniki różnicowoprądowe?

Korzystanie z instalacji elektrycznych jest dziś powszechnie. Znajdują się one w większości urządzeń, pojazdów i budynków. Mimo tego, że wszystkie elementy sprzętu wykorzystującego energię elektryczną mają wbudowane różne zabezpieczenia – m.in. izolację, bezpieczniki czy uziemienie – to nie eliminują całkowicie ryzyka porażenia prądem. Dodatkowym wyposażeniem, które podnosi skuteczność ochrony, jest wyłącznik różnicowoprądowy.

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Powodem, dla którego w instalacjach elektrycznych montuje się wyłączniki różnicowoprądowe, jest to, że są one w stanie przerwać obwód elektryczny, odcinając zasilanie w razie wykrycia upływu prądu do ziemi lub innego odbiornika, a tym samym uchronić użytkownika przed porażeniem pośrednim lub bezpośrednim. Zasada działania wyłączników tego typu jest stosunkowo prosta. Układ wbudowany w wyłącznik nazywany przekładnikiem Ferrantiego porównuje sumę prądów, które dopływają do odbiornika i od niego powracają. W przypadku, gdy instalacja funkcjonuje prawidłowo, w uzwojeniu przekładnika nie dochodzi do indukowania napięcia. Jeśli wartość różnicy między prądami będzie inna niż zero, wówczas dojdzie do zaindukowania napięcia, które uruchomi elektromagnes i otworzy styki, pozbawiając układ zasilania. Szybkie zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego oznacza, że ryzyko porażenia jest znacznie mniejsze, tym bardziej że chronione są nie tylko elementy znajdujące się pod napięciem, np. przewody, ale też takie, które zaczęły przewodzić napięcie w wyniku awarii m.in. uszkodzenia izolacji.

Gdzie można spotkać wyłączniki różnicowoprądowe?

Wyłączniki różnicowoprądowe RCD są oferowane w wystandaryzowanych modułach przeznaczonych do montażu szynowego. Instaluje się je w rozdzielnicach elektrycznych budynków ze względu na istniejące wymogi prawne, a często również wewnątrz poszczególnych maszyn i urządzeń. Występują w wersjach dwubiegunowych przeznaczonych do obsługi napięcia 230 V, a także czterobiegunowych do 400 V lub jako modele hybrydowe. Ich prąd znamionowy dobiera się w zależności od obciążenia układu – w budynkach mieszkalnych zwykle jest to od 25 do 63 A, w przypadku maszyn zależy to od ich parametrów i może obejmować zakres od 6 do 125 A. Rozmaite są także prądy powodujące ich zadziałanie, zazwyczaj jest to od 0,01 do 0,5 A. Wyłączniki tego typu są produkowane w wersjach wyposażonych w układ nadprądowy (RCBO) lub bez niego. Szeroki wybór wyłączników różnicowoprądowych można znaleźć m.in. w firmie Elkond, zajmującej się sprzedażą artykułów elektrotechnicznych.