Przedsiębiorca
17 września 2021

Gdzie zaopatrywać się w wysłodziny na dobrych warunkach?

Wysłodziny browarniane są szczególnym produktem, zwłaszcza jeśli kupowane są z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Taki produkt musi spełniać określone normy i charakteryzować się wysoką jakością. Dodatkowo świeże wysłodziny są wyjątkowo nietrwałe, należy więc zwrócić uwagę na sposób ich transportowania. Jak więc pozyskiwać młóto browarniane dobrej jakości?

Sprzedawcy wysłodzin browarnianych

Wysłodziny browarniane są produktem ubocznym produkcji piwa, powstają więc w browarach. Im większy zakład produkujący piwo, tym więcej młóta. Mimo to trudno znaleźć browar, z którego bezpośrednio można zakupić młóto browarniane. Zarówno duże zakłady, jak i mniejsze lokalne browary współpracują wyłącznie z podmiotami odbierającymi wysłodziny w hurtowych ilościach, które następnie dystrybuują je do zainteresowanych rolników, hodowców, ogrodników czy producentów pasz. Najlepiej więc skontaktować się ze sprzedawcą wysłodzin browarnianych, jednym z nich jest firma Domino sprzedająca młóto na terenie całej Polski.

Zakup młóta browarnianego u odpowiedniego sprzedawcy jest niezwykle istotny, tylko w ten sposób kupiec otrzymuje gwarancje jakości produktu oraz terminowości dostawy. Firma Domino dysponuje specjalistyczną flotą pojazdów, którą wykorzystuje zarówno do odbierania młóta z browarów, jak i dowożenia go do zainteresowanych. Dzięki temu zapewnia odpowiednie warunki, wysłodziny nie psują się i są całkowicie bezpieczne dla zwierząt.

Certyfikaty i gwarancja jakości młóta browarnianego

Odpowiedzialni dostawcy młóta browarnianego muszą spełniać szereg wymogów, aby móc sprzedawać produkt z przeznaczeniem do skarmiania zwierząt. Produkt i warunki, w jakich jest przechowywany i transportowany, muszą być pod kontrolą Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dodatkowo dystrybutorzy młóta browarnianego powinni posiadać wpis do Rejestru Przedsiębiorstw Paszowych. Takie potwierdzenia gwarantują wysoką jakość produktu.

Nie bez znaczenia jest również certyfikat potwierdzający spełnianie przez dystrybutora standardu GMP+. Określa on wymagania względem pasz, jeśli produkty sprzedawane przez daną firmę mieszczą się w określonych ramach oznacza to, że są one wysokiej jakości i mogą być bezpiecznie stosowane jako pokarm dla zwierząt hodowlanych. O certyfikat mogą starać się wszystkie podmioty, które uczestniczą w produkcji, przetwórstwie i łańcuchu dostaw młóta browarnianego oraz innych produktów paszowych.