impreza-masowa Przedsiębiorca
20 września 2018

Imprezy masowe a sprzedaż alkoholu

Przez imprezę masową rozumiemy imprezę masową artystyczno–rozrywkową lub masową imprezę sportową. Warunek, który musi być spełniony, by imprezę można było nazwać masową, to udostępnienie przez organizatora minimalną liczbę miejsc dla uczestników, która waha się od 300 do 1000 w zależności od typu imprezy i miejsca jej organizacji. Co warto wiedzieć o imprezach masowych i jak wygląda kwestia sprzedaży alkoholu na takich imprezach?

Co jest, a co nie jest imprezą masową?

Większość osób nie znających polskiej Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest przekonana, że jedyne kryterium, które określa masowość imprezy, to liczba uczestników. Tak jednak nie jest. Wyróżniamy trzy typy imprez masowych:

  • impreza masowa artystyczno-rozrywkowa – na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, gdzie liczba udostępnianych miejsc to nie mniej niż 1000 i impreza w hali sportowej lub innym budynku, gdzie liczba udostępnionych miejsc to nie mniej niż 500,
  • impreza sportowa – na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, gdzie liczba udostępnionych miejsc to nie mniej niż 1000, w hali sportowej lub innym budynku, gdzie liczba udostępnionych miejsc to nie mniej niż 300 lub na terenie, gdzie możliwe jest przeprowadzenie takiej imprezy, gdzie liczba udostępnionych miejsc to nie mniej niż 1000.
  • mecz piłki nożnej – na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, gdzie liczba udostępnionych miejsc to nie mniej niż 1000.

Imprezą masową nie będą na przykład imprezy organizowane w teatrach, operetkach, operach, kinach, muzeach, domach kultury i podobnych obiektach, a także imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych – i nie ma tu znaczenia liczba uczestników. Imprezą masową nie jest też wydarzenie sportowe organizowane dla osób niepełnosprawnych, czy w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży, imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ani zamknięte imprezy organizowane dla pracowników przez pracodawców.

Sprzedaż alkoholu na imprezach masowych

Sprzedaży napojów alkoholowych na imprezach masowych można dokonywać po uprzednim otrzymaniu jednorazowego zezwolenia. Jak mówi nam przedstawiciel Śląskiej Agencji Koncertowej, która działa na terenie całego kraju, dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie wyłącznie napojów alkoholowych, które zawierają nie więcej niż 3,5% alkoholu. Na imprezę masową nie można też wnosić własnych napojów alkoholowych, stąd wzmianka o samym spożywaniu. Alkoholu nie można sprzedawać, podawać ani spożywać w ogóle na imprezach masowych podwyższonego ryzyka. Na pozostałych powinno się to odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych podkreśla też, że niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach. W związku z powyższym alkohol na imprezach masowych to zwykle piwo w miękkich, plastikowych kubkach.