Przedsiębiorca
30 stycznia 2018

Integracja polskiego rolnictwa – nowe programy dla producentów mleka czy wołowiny

W jakich obszarach można zwiększyć wydajność producentów mleka i wołowiny?

O różnych aspektach zwiększania wydajności w hodowli bydła opowiadają nam specjaliści z firmy Polski Farmer z Tarczyna.  Podstawą jest tutaj, zresztą jak zwykle we wszystkich przedsięwzięciach biznesowych, precyzyjne planowanie i zarządzanie całym procesem produkcyjnym. Przychodzi w tym miejscu z pomocą nowoczesna technika, która oferuje zarówno programy komputerowe zarządzające produkcją, jak i maszyny oraz urządzenia służące bezpośredniej jej realizacji. Pośrednio zwiększaniu wydajności hodowli bydła sprzyja optymalizacja upraw, a więc produkcji pasz; w tym zakresie bardzo pomocne są takie nowinki techniczne jak np. systemy nawigacji do jazdy równoległej, systemy kontroli wysiewu i plonowania przy pomocy GPS oraz mapowanie i projektowanie pól, a także systemy do precyzyjnego sterowania maszynami oraz do skanowania i badania zasobności pól.

Nowoczesne programy dla hodowców bydła

Integracja polskiego rolnictwa oczywiście nie polega na łączeniu poszczególnych gospodarstw na wzór niesławnej kolektywizacji ze słusznie i dawno już minionych lat. Współczesną integrację należy rozumieć przez opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zmierzających do zwiększania wydajności i efektywności ekonomicznej rozwiązań, z których mogą korzystać wszyscy, także hodowcy bydła. Nowe programy dla producentów mleka czy wołowiny obejmują bardzo szerokie spektrum spraw, wśród których możemy wymienić:

  • kalkulowanie kosztów żywienia, opracowywanie prawidłowo zbilansowanej i optymalnie wyliczonej dawki pokarmowej, wyliczanie kosztów produkcji pasz objętościowych i szacowanie bazy paszowej w gospodarstwie
  • nadzór nad takimi danymi jak przybycie, ubycie czy przemieszczanie się zwierząt w gospodarstwie, wycielenia, ruje, pokrycia, inseminację, poronienia
  • rejestrowanie danych o kondycji i zdrowiu, a także stanach chorobowych krów i jałówek oraz odnotowywanie diagnoz weterynaryjnych i zabiegów leczniczych.

Oczywiście opracowywanie takich programów nie dzieje się w pojedynczych gospodarstwach, lecz w instytucjach ogólnopolskich, takich na przykład jak Polska Federacja Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka. To właśnie za pośrednictwem tego typu instytucji oraz firm zajmujących się badaniami na rzecz rolnictwa nowe rozwiązania są wdrażane w poszczególnych gospodarstwach, oczywiście na zasadzie pełnej dobrowolności; w takim też sensie należy rozumieć integrację polskiego rolnictwa.