Przedsiębiorca
6 marca 2019

Inwestycje budownictwa drogowego – jaki jest ich zakres?

W sferze budownictwa drogowego wyróżnić możemy kilka rodzajów inwestycji, które mają swoją własną charakterystykę i z tego powodu wymagają innego podejścia. Tym, co je łączy, jest spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, wytrzymałość oraz funkcja – stworzenie połączeń dla sprawnej komunikacji. Wymaga to nie tylko zaplanowania pojedynczego obiektu, ale też połączenia go resztą infrastruktury.

Rodzaje inwestycji budowlanych

W przestrzeni budownictwa drogowego wyróżniamy przede wszystkim projekty dróg oraz ulic. To one stanowią podstawę transportu lądowego. W miarę rozwoju sieć polskich dróg rośnie, nieustannie poprawiając warunki komunikacyjne, co znacząco wpływa na komfort i szybkość podróżowania. Stworzenie przemyślanej i wytrzymałej infrastruktury wiąże się wieloetapową realizacją i włączeniem w proces planowania wielu czynników. Firma Motyles z Włocławka oferuje kompleksowe usługi z zakresu projektowania dla budownictwa drogowego oraz nadzoru inwestorskiego na terenie całego kraju.

Budowa połączeń komunikacyjnych obejmuje też projektowanie obiektów inżynierskich. W tej grupie znajdują się mosty, wiadukty, przepusty, tunele oraz inne tym podobne elementy infrastruktury. Osobny rodzaj inwestycji stanowi podłączanie nieruchomości do drogi w postaci zjazdów publicznych oraz zjazdów indywidualnych. Projekty dla budownictwa drogowego często obejmują realizację wszystkich wymienionych rodzajów w ramach jednej inwestycji, którą dodatkowo spaja projektowanie stałej organizacji ruchu, czyli plan znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej, który zapewni bezpieczeństwo na drodze.

Dokumentacja, nadzór i zatwierdzenie

Każda realizacja inwestycji budowlanej wymaga prowadzenia dokumentacji oraz przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. Budownictwo drogowe nie jest tu wyjątkiem, a raczej podlega jeszcze bardziej szczegółowym przepisom. Przygotowując projekt organizacji ruchu, projektant musi uwzględnić charakterystykę drogi w postaci występujących na niej zagrożeń i utrudnień, nasilenie ruchu w dotychczasowych warunkach. Projekty dotyczące organizacji ruchu na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych wymagają uzyskania opinii właściwej Komendy Policji, nim zostaną zatwierdzone przez Zarządzającego Ruchem.

Przygotowanie inwestycji do realizacji w zakresie branży drogowej obejmuje ponadto wypłacenie roszczeń właścicielom nieruchomości wykorzystywanych w planowanej inwestycji. Przed przystąpieniem do prac inwestor musi zebrać pozwolenia oraz decyzje dotyczące warunków zabudowy od właściwych organów. Inwestycję budowlaną do użytku dopuścić może pozytywna opinia wszystkich trzech jednostek decyzyjnych, jakimi są: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Staż Pożarna.