centrum-logistyczne Przedsiębiorca
1 sierpnia 2018

Istota, cel i funkcje centrów logistycznych

Istnieje wiele definicji centrum logistycznego. Niektóre z nich pojmują je jako przestrzeń, w której realizowane są różne zadania praktyczne z zakresu logistyki, przede wszystkim magazynowanie i konfekcjonowanie towarów; inne ujmują pojęcie szerzej, wskazując również na towarzyszące tym zadaniom działania w sferze koordynacji transportowej czy rozmaite czynności na poziomie telekomunikacji.

Czym jest centrum logistyczne?

Patrząc kompleksowo na różne sposoby rozwijania pojęcia centrum logistycznego, możemy powiedzieć ogólnie, że jest to obiekt gospodarczy w postaci przestrzeni funkcjonalnej, wsparty kompletną infrastrukturą, umożliwiającą wykonywanie rozmaitych zadań z zakresu logistyki, a więc m.in. magazynowania, dystrybucji i transportowania rozmaitych dóbr materialnych.

Centra logistyczne działają zwykle jako samodzielne przedsiębiorstwa, które dysponują własnym terenem oraz infrastrukturą, taką jak budynki magazynowe i inżynierskie, place oraz parkingi, profesjonalnym wyposażeniem technologicznym, a więc przede wszystkim pojazdami do transportu bliskiego i dalekiego oraz maszynami niezbędnymi do pakowania i przeładunku towarów, a także wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi.

Cele centrów logistycznych

Celem działania centrum logistycznego, jako przedsiębiorstwa komercyjnego, jest świadczenie klientom możliwie najwyższej jakości usług z zakresu logistyki. Zakres tych zadań zawsze uzależniony jest od umowy wiążącej obie strony, a tan z kolei dyktowany jest potrzeby, jakie wyraża zleceniodawca.

Do najczęściej wykonywanych przez centra logistyczne zadań należy zarządzanie transportem towarów i ich magazynowanie. Oprócz tego, pracownicy niektórych przedsiębiorstw logistycznych mogą zajmować się np. obsługą celną transportu, zarządzaniem płatnościami za przewozy, a nawet pakowaniem i kontrolą jakości towarów.

Niektóre centra logistyczne, jak np. D.M.T., specjalizują się w konkretnym obszarze zarządzania przepływem towarów i w związku z tym, proponują swoim klientom usługi nieco szersze niż konkurencja. Specjalizacją firmy przytoczonej w przykładzie, jest dystrybucja powierzonych towarów, a właściwie realizacja wszystkich jej etapów, od przepakowywania z opakowań jednostkowych do zbiorczych (i na odwrót), przez obsługę zwrotów, po audyty placówek sprzedaży detalicznej.

Funkcje centrów logistycznych

Specjaliści tematu wyróżniają trzy główne grupy funkcji pełnionych przez centra logistyczne. O wielu z nich wspomnieliśmy już wcześniej, podczas omawiania celów takich przedsiębiorstw, przyjrzyjmy się im jednak jeszcze raz, w kontekście naukowej klasyfikacji.

Wśród głównych funkcji centrów logistycznych wymienia się przeładunek, przechowywanie, podział, kompletowanie i transport towarów powierzonych przez klienta. Do funkcji pomocniczych zalicza się m.in. ubezpieczenia ładunków i przewozów, a także spedycję i obsługę celną. Ostatnią grupę tworzą funkcje dodatkowe, świadczone fakultatywnie i często po indywidualnym ustaleniu warunków współpracy ze zleceniodawcą, wśród których można wskazać np. usługi parkingowe czy hotelarskie.