Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorca
8 czerwca 2020

Jak badać sprawozdania finansowe?

Na badania sprawozdań finansowych decyduje się coraz więcej przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku ich przeprowadzania. Uwiarygodnienie informacji prezentowanych w dokumencie tego typu ukazuje jasny i przejrzysty obraz sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Podmioty, które muszą analizować sprawozdania, są wymienione w ustawie o rachunkowości, zgodnie z art. 64 ust. 1. Kogo to dotyczy i jak to wygląda w praktyce?

Sprawozdania finansowe – jak je dokładnie badać?

Badanie sprawozdań obowiązuje banki krajowe, instytucje kredytowe, oddziały banków zagranicznych i zakłady ubezpieczeń. Poza tym do ich przeprowadzania są zobowiązane między innymi:

  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych,
  • krajowe instytucje płatnicze,
  • instytucje pieniądza elektronicznego,
  • jednostek działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Wszystkie podmioty, których dotyczy obowiązek badania sprawozdań finansowych, są wymienione w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Co istotne, na takie działania może się zdecydować każda jednostka, która chce poprawić funkcjonowanie firmy.

Badanie sprawozdań firmowych przeprowadza się zazwyczaj w dwóch etapach. Pierwszy jest nazywany pracami wstępnymi, które się opierają na analizie systemu ewidencji jednostki. Mowa o planie kont, rzetelności ksiąg rachunkowych czy rejestracji operacji gospodarczych. Do tego weryfikowane są prawidłowości ustalania i ewidencji podatku od usług oraz towarów, a także przeprowadzana kontrola prawnych podstaw działalności.

Drugi etap, zwany pracami zasadniczymi, polega na sprawdzeniu prawidłowości wyceny aktywów i pasywów i ustaleniu wyniku finansowego za rok obrotowy. Biegły rewident, który je wykonuje jest w kontakcie z głównym księgowym instytucji, który nierzadko musi dostarczyć niezbędne dokumenty. Badanie sprawozdania finansowego odbywa się na podstawie umowy.

Jakie są zalety wykonania badania sprawozdania finansowego?

Badanie tego typu przede wszystkim przedstawia wszelkie niedociągnięcia, słabości i braki systemu rachunkowości. Jest to cenna wskazówka dla zarządzających, którzy mogą podjąć kroki naprawcze. Jak mówi specjalista z Biura Rachunkowego Ewa Gąsiorek, ponadto analizy pozwalają potwierdzić prawidłowość raportowanych danych oraz zwiększają zaufanie użytkowników do sprawozdania finansowego.

Nie da się też ukryć, że dobra opinia jest bardzo ważna dla przyszłych inwestorów, kontrahentów i banków. Buduje pozytywny wizerunek instytucji, jest jej wizytówką i znacznie podnosi renomę.