Cieplarka w laboratorium Przedsiębiorca
4 czerwca 2021

Jak działa cieplarka laboratoryjna?

Nowoczesne laboratoria chemiczne i biochemiczne wykorzystują specjalistyczne urządzenia laboratoryjne. Różnorodność badań generuje potrzebę wykorzystywania różnego typu urządzeń do przechowywania, podgrzewania, gotowania i odparowywania cieczy lub roztworów, przepompowywania cieczy i gazów oraz wielu innych czynności. Wśród nich znaleźć można specjalistyczne inkubatory zwane także cieplarkami laboratoryjnymi. Przeczytaj i dowiedz się, jak one działają.

Czym są nowoczesne cieplarki laboratoryjne?

Laboratoria chemiczne, a w szczególności mikrobiologiczne i kliniczne, ale także przemysłowe i związane z kontrolą jakości podczas badań prowadzą procesy inkubacji różnego rodzaju substancji. Do przeprowadzania tych właśnie procesów przystosowane są specjalnie zaprojektowane inkubatory. Są to cieplarki laboratoryjne, które zapewniają optymalne warunki temperaturowe do prowadzenia badań i eksperymentów.

„Dużym ułatwieniem w pracy z cieplarką laboratoryjną – przekonuje ekspert hurtowni wyposażenia laboratoriów Labo24, która oferuje szkło i urządzenia laboratoryjne jest wygodny panel dotykowy oraz przyjazne oprogramowanie. Zakres temperatury w inkubatorach zależy od modelu urządzenia i najczęściej leży w zakresie od 5 do 100°C powyżej temperatury otoczenia. Dla uzyskania niższej temperatury konieczne jest stosowanie cieplarek z opcją chłodzenia, gdzie zakres pracy może wynosić od -10 do +100°C”.

Dokładność i wygoda

Innowacyjne rozwiązania technologiczne i nowoczesne komponenty sprawiają, że cieplarki laboratoryjne to urządzenia działające bardzo dokładnie i wydajnie. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu i mikroprocesorom umożliwiają utrzymywanie stałej temperatury oraz kontrolę innych czynników ważnych dla właściwego przebiegu badanego procesu.

Wysokiej klasy cieplarki laboratoryjne mają wymuszony obieg powietrza oraz podwójne, niezależne układy zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem temperatury. Wyposażone są w podwójne drzwi. Wewnętrzne wykonane z bezpiecznego szkła umożliwiają kontrolę procesów bez strat ciepła. Natomiast pełne drzwi zewnętrzne gwarantują utrzymywanie wysokiej temperatury wewnątrz inkubatora.

Dla ułatwienia pracy oraz poszerzenia pola badań nowoczesne cieplarki mogą dysponować wieloma udogodnieniami. Między innymi:

  • precyzyjną stabilizacją temperatury,
  • możliwością definiowania programów,
  • możliwością pracy ciągłej,
  • możliwością podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia,
  • niezależnym od sterowania zabezpieczeniem przed przekroczeniem temperatury,
  • akustycznym alarmem przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy,
  • możliwością inicjacji odmierzania czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury,
  • nastawą czasów trwania zadanej temperatury,
  • możliwością współpracy z drukarką,
  • możliwością instalacji dodatkowych czujników.

Najlepsi producenci sprzętu laboratoryjnego oferują cieplarki, które wyposażone mogą być w dodatkowe funkcje. Przed podjęciem decyzji o zakupie, najlepiej określić swoje potrzeby i przeanalizować, które rozwiązanie będzie najbardziej przydatne. Wybór odpowiedniej cieplarki z pewnością wpłynie na wygodę pracy i jakość prowadzonych badań.