Odpylacz przemysłowy Przedsiębiorca
22 lipca 2021

Jak działają odpylacze?

Odpylacze to urządzenia filtrowentylacyjne, służące do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń, powstających podczas różnych procesów technologicznych. Pozwalają one na wychwycenie cząstek ciał stałych lub kropelek cieczy. Istnieje kilka typów odpylaczy, wykorzystujących odmienne zjawiska fizyczne. Poznaj różne rodzaje odpylaczy i zobacz, w jaki sposób działają. 

Do czego służą odpylacze?

Odpylacze służą do usuwania zanieczyszczeń z powietrza. Mogą być przeznaczone do wyłapywania cząstek ciał stałych, czyli pyłów. Istnieją również urządzenia dedykowane do usuwania mgły – kropelek cieczy zawieszonych w powietrzu. Odpylacze różnią się między sobą zasadą działania. Wykorzystują takie zjawiska fizyczne jak grawitacja, siła odśrodkowa, siła bezwładności czy elektrostatyka. Urządzenia odpylające cechują się zróżnicowaną sprawnością oczyszczania. Parametr ten ma duże znaczenie podczas wyboru odpylacza odpowiedniego do potrzeb zakładu produkcyjnego. Im większe natężenie pyłów w powietrzu, tym większą sprawnością oczyszczania powinno charakteryzować się urządzenie stosowane w obiekcie.

Rodzaje odpylaczy

Odpylacze podzielić można na dwie duże grupy:
    • odpylacze suche,
    • odpylacze mokre.
Jak wyjaśnia specjalista z firmy produkującej wentylatory i urządzenia filtrowentylacyjne Klimawent, odpylanie metodami suchymi prowadzone jest w urządzeniach grawitacyjnych, uderzeniowo-inercyjnych, odśrodkowych, filtracyjnych oraz w elektrofiltrach. Odpylanie mokre zakłada natomiast wykorzystanie cieczy do wydzielenia cząstek aerozolowych z zapylonego gazu.

Zasady działania suchych urządzeń odpylających

Każde z urządzeń odpylających metodami suchymi wykorzystuje inne zjawisko fizyczne. Wśród nich wyróżnić można:
    • odpylacze grawitacyjne,
    • odpylacze inercyjne (bezwładnościowe),
    • odpylacze cyklonowe,
    • odpylacze filtracyjne,
    • elektrofiltry.

Odpylacze grawitacyjne wykorzystują zjawisko grawitacji. Cząstki pyłu, które dostają się do komory osadczej wraz ze strumieniem gazu, opadają pod wpływem działania sił przyciągania ziemskiego. Tego typu urządzenia wykorzystywane są przede wszystkim do oczyszczania powietrza z cząstek o większej średnicy. Stosowane są często przy kotłach na biomasę oraz kotłach opalanych miałem węglowym. Ich skuteczność wynosi około 30%.

Odpylacze bezwładnościowe, zwane też inercyjnymi, stosowane są do usuwania grubych pyłów. Ich zasada działania opiera się na uderzaniu cząstek pyłu w przeszkodę i ich swobodnym opadaniu. Skuteczność tego typu urządzeń sięga 30%. Najczęściej pracują one w połączeniu z innymi urządzeniami odpylającymi. 

Odpylacze cyklonowe wykorzystują siłę odśrodkową. Strumień gazu wprowadzany jest do cylindrycznego urządzenia z dużą prędkością. Pod wpływem wirowania cząsteczki zanieczyszczeń uderzają o ścianki cyklonu i opadają na dno. Skuteczność odpylaczy cyklonowych wynosi od 60 do nawet 90%. Urządzenia te sprawdzają się również w przypadku pyłów o mniejszej średnicy. Stosowane są w przemyśle, a także w górnictwie i hutnictwie.

Jeszcze większą skutecznością charakteryzują się odpylacze filtracyjne, stosowane w bardzo wielu branżach. Są one wyposażone w szereg filtrów tkaninowych, ceramicznych lub papierowych, wyłapujących zanieczyszczenia z przelatującego przez nie strumienia powietrza. 

Wysoką skutecznością cechują się także elektrofiltry. Odpylacze elektrostatyczne ładują cząsteczki pyłu, a następnie wyłapują je dzięki przeciwnie naładowanym elektrodom. Urządzenia te sprawdzają się również w przypadku zanieczyszczeń o niewielkiej średnicy.

Odpylacze to bardzo zróżnicowana grupa urządzeń. Wykorzystują one różne zjawiska fizyczne. Ich cechą wspólną jest umiejętność wyłapywania i usuwania zanieczyszczeń z powietrza. Podczas zakupu należy kierować się przede wszystkim indywidualnym zapotrzebowaniem: rodzajem pyłów, wielkością cząstek, a także wymaganą sprawnością oczyszczania.