Oczyszczalnia przyhotelowa Przedsiębiorca
28 maja 2021

Jak oczyszczać ścieki w zajeździe?

Miejsca noclegowe, takie jak hotele czy zajazdy, nieustannie użytkowane są przez dużą liczbę osób., dlatego każdy element ich konstrukcji musi spełniać ściśle określone przepisy prawne. Jeden z nich dotyczy prawidłowego oczyszczania ścieków i jest unormowany w oparciu o aktualne rozporządzenie Ministra Środowiska. W artykule opisujemy, jak efektywnie i ekonomicznie utylizować ścieki w zajazdach.

Jakie przepisy prawne dotyczą oczyszczania ścieków w zajeździe?

Przepisy prawne związane z oczyszczaniem ścieków w zajazdach są bardzo precyzyjnie określone. Definicja ścieków przemysłowych jasno mówi, że są to wszystkie nieczystości, które powstają w związku z prowadzeniem działalności usługowej. Muszą one spełniać określone normy, które dotyczą m.in. ekologii oraz bezpieczeństwa. Ścieki przemysłowe w zajazdach nie mogą stanowić zagrożenia dla osób, które obsługują urządzenia kanalizacyjne oraz dla środowiska wodnego. Ponadto wartość wskaźników ich zanieczyszczenia nie może zostać przekroczona, a temperatura i odczyn pH muszą mieścić się w określonych przedziałach.

Jaka jest najlepsza metoda na oczyszczanie ścieków w zajeździe?

Istnieją specjalne przemysłowe oczyszczalnie ścieków, które produkowane są z myślą o obiektach usługowych. Są one zaprojektowane w oparciu o nowoczesne technologie, a wszystkie ich elementy wykonane są z wytrzymałych i trwałych materiałów. Ich budowa obejmuje kilka sekcji, w których zachodzą rozmaite procesy służące utylizacji ścieków, a są to:

  • sekcja denitryfikacji – pełni ona funkcję osadnika gnilnego, w którym tłuszcze oraz części stałe zawarte w ściekach ulegają oddzieleniu. Zachodzi w niej także proces oczyszczania beztlenowego,
  • sekcja nitryfikacji – w niej umiejscowione są złoża biologiczne, które odpowiedzialne są za tlenowe oczyszczanie ścieków,
  • sekcja osadu wtórnego – w tej sekcji osad oddzielony we wcześniejszych etapach zostaje całkowicie zawrócony i gromadzi się na dnie komory,
  • odbiornik ścieków zneutralizowanych – może być to ciek wodny lub grunt (w postaci drenażu rozsączającego, studni chłonnej lub rowu melioracyjnego). Do niego odprowadzane są oczyszczone ścieki

Inwestycja w przemysłową oczyszczalnię ścieków dla zajazdu stanowi świetną opcję dla obiektów, które oddalone są od miejskich systemów kanalizacji. Ponadto ich użytkowanie niesie za sobą wiele zalet – jak mówi ekspert z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Łodzi, producenta przydomowych i przemysłowych oczyszczalni ścieków:

Oczyszczalnie do zajazdów realnie obniżają koszty związane z odprowadzaniem zanieczyszczeń. Jest to więc wyjątkowo ekologiczne, ale także ekonomiczne rozwiązanie.

Warto jednak pamiętać o tym, że zakup oczyszczalni do zajazdu powinien być przemyślany. Przede wszystkim należy skupić się na producencie i wybrać zaufaną, rzetelną firmę, która oferuje wysokojakościowe urządzenia. Gwarantuje to bowiem możliwość wieloletniej i bezawaryjnej eksploatacji.