Sprzedaż zalegającego w magazynie towaru Przedsiębiorca
4 kwietnia 2022

Jak odzyskać koszty wyprodukowania i przechowywania końcówek towarów?

Produkcja towarów pociąga za sobą różnego rodzaju koszty. Do tej sumy liczy się nie tylko materiały i zastosowaną technologię oraz transport, ale również magazynowanie wyrobów. W życiu każdej firmy może dojść do sytuacji, w której wyprodukowany towar się nie sprzeda. Należy wtedy podjąć działania zmierzające do odzyskania przynajmniej części poniesionych po drodze kosztów. Jak można to zrobić?

Dlaczego towar się nie sprzedaje?

Na to, że towar zalega w magazynie i nie można go sprzedać, może wpływać wiele różnych czynników. Są to między innymi:

  • niska jakość wyrobu – jeśli towar ma wady, nie spełnia standardów rynkowych lub wymogów prawnych, jego sprzedanie może okazać się nie tyle trudne, co wręcz niemożliwe,
  • sezonowość wyrobu – na niektóre towary wysoki popyt istnieje wyłącznie w określonych porach roku, przykładem są tutaj produkty świąteczne czy wakacyjne,
  • przestarzała technologia – dotyczy to np. elektroniki, która może zestarzeć się w przeciągu kilku-kilkunastu miesięcy,
  • zmiana trendów – to z kolei dotyczy głównie odzieży, obuwia, galanterii, ale również innych produktów uzależnionych silnie od obecnych na rynku trendów. Po zakończeniu trendu produkt staje się niemodny i trudny w sprzedaży;
  • niewłaściwe zarządzanie magazynem – np. brak kontroli nad ilością towaru oraz jego lokalizacją w obrębie magazynu.

Niezależnie od przyczyn braku powodzenia towaru na rynku, jego zaleganie w magazynie jest sporym problemem, który powoduje straty finansowe. Dlatego należy jak najszybciej się go pozbyć. Jak to zrobić?

Skup stoków magazynowych

Najskuteczniejszym sposobem pozbycia się zbędnych towarów jest sprzedanie ich do skupu stoków magazynowych, takich jak firma Maxx10Group. Przedsiębiorstwa tego typu specjalizują się w odkupywaniu towarów, których firma nie jest w stanie samodzielnie sprzedać i dalszym handlu nimi. Dlaczego warto się na takie rozwiązanie zdecydować? Przede wszystkim – pozwala ono szybko zwolnić potrzebną przestrzeń magazynową. Posiadacz zbędnego towaru jest w stanie natychmiast odzyskać przynajmniej część poniesionych kosztów produkcji i jednocześnie eliminuje przyszłe koszty pod postacią przechowywania niechcianych towarów. Należy pamiętać, że im dłużej wyroby są przechowywane w magazynach, tym większe stają się straty – z czasem odrobienie ich może okazać się po prostu niemożliwe

Alternatywnym rozwiązaniem jest sprzedaż towarów po znacznie niższych cenach bądź załączanie ich w postaci gratisu do innych produktów. Należy jednak pamiętać, że w takim scenariuszu towar schodzi z magazynu w znacznie wolniejszym tempie i wciąż generuje koszty.