prowadzenie biznesu mentoring doradztwo biznesowe Przedsiębiorca
1 lutego 2021

Jak prowadzić biznes w sposób rentowny?

Stale zmieniające się otoczenie przedsiębiorstw, nowe technologie, rozwój konkurencji oraz rosnące wymagania klientów nie ułatwiają prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach. Do utrzymania się na rynku niezbędna jest ciągła optymalizacja zachodzących procesów tak, aby biznes był jak najbardziej rentowny. Jak to zrobić?

Czym jest rentowność?

Rentowność to nic innego, jak miara pozwalająca określić efektywność gospodarowania posiadanymi przez przedsiębiorstwo zasobami. Najczęściej jest ona wyrażana w wartościach procentowych jako stosunek zysków do poniesionych kosztów, choć nie bez znaczenia jest też wartość nominalna – czyli ilość pieniędzy, jaką przyniosło dane przedsięwzięcie biznesowe. Rozpoczynając działalność biznesową, warto opracować biznesplan, który pozwoli ocenić, czy i kiedy dane przedsięwzięcie biznesowe stanie się rentowne. Jego elementem pozwalającym podejmować dalsze decyzje strategiczne zawsze powinna być analiza rentowności produktu, usługi lub przedsięwzięcia, która umożliwia określenie, czy dane działanie będzie opłacalne dla firmy.

Składowe rentownego biznesu

Biznes to jednak nie tylko produkty, to żywy organizm, w którym każda decyzja może mieć wpływ na jego rentowność. Dlatego też o to, na co należy zwrócić uwagę, prowadząc własną firmę, zapytaliśmy specjalistę z firmy Warda Consulting Team zajmującej się m.in. doradztwem biznesowym dla małych firm:

— Jedną z czynności, jakie można wykonać w firmach w celu poprawy ich rentowności, jest optymalizacja procesów, które finalnie doprowadzają do polepszenia wyników całego przedsiębiorstwa. Takie działania poprzedza wykonanie audytu, który wskazuje krytyczne punkty w działaniu firmy. Mogą być nimi poszczególne procesy, ale także całe działy. Na podstawie audytu wdrażane są czynności mające wyeliminować tak zwane wąskie gardła, które blokują rozwój firmy. Niezwykle istotny jest także marketing firmy, który powinien być spójny, dobrze dopasowany do grupy docelowej oraz prowadzony konsekwentnie, w ten sam sposób we wszystkich kanałach komunikacji z klientami. Również cena produktów lub usług to kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstw. Powinna być ona dobrze spozycjonowana – czyli dostosowana do otoczenia rynkowego – i uwzględniać wyróżniki naszej oferty.  Innymi słowy, nie powinna być ona za niska ani za wysoka. Ponadto cena powinna też zabezpieczać rentowność firmy. Do ustalenia ceny przydaje się wiedza z zakresu matematyki biznesowej. Matematyka biznesowa obejmuje m.in. wyliczanie marży, narzutu i obliczanie progu rentowności sprzedaży. Świadome kształtowanie cen, jak również negocjacje handlowe w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki biznesowej, pozwolą skutecznie zwiększyć rentowność działań sprzedażowych, a tym samym samej firmy.

Jak poprawić funkcjonowanie firmy?

Jednym ze sposobów na poprawę rentowności biznesu jest doradztwo biznesowe, które umożliwia rozwijanie istniejącego potencjału przedsiębiorstwa poprzez stworzenie strategii oraz wskazanie jego mocnych i słabych stron, często niedocenianych przez właścicieli firm, którym z uwagi na zaangażowanie w detale i bieżące procesy czasem trudno jest spojrzeć na nią z dystansem. Najczęściej usługa ta łączy w sobie wsparcie ekspertów zajmujących się procesami biznesowymi z audytem całego przedsiębiorstwa lub jego wybranych obszarów. Dzięki temu przynosi doskonałe i szybkie rezultaty.

Bardzo popularnym narzędziem rozwoju biznesu, które zyskuje w Polsce na popularności, jest także mentoring biznesowy. Doświadczony mentor biznesu może wnieść dużą wartość dodaną do rozwoju przedsiębiorstwa i jego pracowników.

Podsumowując, stworzenie rentownego biznesu nie może obejść się bez holistycznego podejścia do wszystkich procesów zachodzących w firmie. Wymaga skupienia się nie tylko na opłacalności sprzedaży usług lub produktów, ale i marketingu, dostosowaniu strategii firmy do klientów docelowych oraz usprawnieniu blokujących rozwój procesów.