rachunkowość Przedsiębiorca
11 kwietnia 2022

Jak prowadzić ewidencję VAT?

Ewidencję VAT prowadzi się w celu określenia prawidłowej wysokości podatku od towarów i usług. Obowiązek prowadzenia rejestru spoczywa na wszystkich czynnych płatnikach VAT – podatnicy, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej, aby móc odliczyć VAT, muszą w prowadzonym rejestrze ująć wszystkie faktury zakupowe, będące podstawą do wyliczenia tego podatku.

Co zawiera rejestr VAT?

Ewidencjonowanie sprzedaży pozwala wyliczyć i odprowadzić kwotę należnego podatku na poczet właściwego urzędu skarbowego. Ewidencja VAT obligatoryjnie musi być prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. W każdym rejestrze muszą znaleźć się następujące pozycje:

  • Dane służące identyfikacji transakcji
  • Dane niezbędne do określenia podstawy opodatkowania
  • Kwota podatku należnego
  • Kwota podatku naliczonego obniżającego podatek należny
  • Kwoty podatku, jakie muszą zostać wpłacone do urzędu skarbowego
  • Kwoty, jakie urząd skarbowy musi zwrócić

W rejestrach widnieją również informacje o ewentualnych korektach podatku należnego i naliczonego. W ewidencji muszą się także znaleźć dane kontrahentów oraz lista dowodów zakupów i sprzedaży. Prowadzenie ewidencji VAT najlepiej powierzyć księgowemu, tym bardziej że rejestr powinien być prowadzony w sposób dokładny i rzetelny. Pełną księgowość firm prowadzi Biuro Usług Rachunkowych Dora z Wrocławia.

Warto wiedzieć, że do ewidencji VAT nie muszą być wprowadzane wydatki, które nie mają wpływu na prawidłowe rozliczenie zobowiązania podatkowego — na przykład zakupy związane ze sprzedażą nieopodatkowaną lub nieuprawniające do odliczenia podatku VAT.

Ewidencja VAT. Dodatkowe informacje

Rejestr VAT nie wymaga, aby ewidencjonować wszystkie transakcje dotyczące prawa do odliczenia podatku. Oznacza to, że łączna kwota podatku naliczonego jest wystarczająca dla określenia kwoty podatku należnego. Natomiast w przypadku naliczenia VAT konieczne jest wprowadzenie wszystkich czynności podatkowych, czyli określenie przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz dowodów nabycia środków trwałych, a także towarów i usług. Wspomniane biuro rachunkowe z Wrocławia służy doradztwem w tym zakresie i pomaga rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Ponadto, w ewidencji musi być stosowany podział z uwzględnieniem stawek podatkowych – jest to konieczne dla właściwego sporządzenia deklaracji VAT. Podobne rozróżnienie musi być zastosowane wobec transakcji dotyczących importu lub usług świadczonych poza granicami kraju.