Kobieta przy rozliczeniach księgowych Przedsiębiorca
7 września 2022

Jak prowadzić księgowość w jednoosobowej firmie?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, znana też jako samozatrudnienie, to coraz częściej spotykana forma zatrudnienia. Daje przedsiębiorcy wolność i pozwala się spełniać zawodowo. Z drugiej jednak strony jednoosobowa firma to szereg obowiązków, które spadają na przedsiębiorcę. Jednym z najważniejszych jest prawidłowe prowadzenie księgowości. Jak zatem prawidłowo rozliczać jednoosobową działalność gospodarczą?

Co trzeba wiedzieć o samodzielnym prowadzeniu księgowości w jednoosobowej firmie?

O tym, jak rozliczana będzie firma, należy podjąć decyzję już na etapie wypełniania formularza CEIDG. Wystarczy, że pole dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenia księgowe wypełni się danymi firmy bądź pozostawi puste. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność bez obowiązku rejestracji w CEIDG. Następnie należy wybrać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania lub tę, która wynika z profilu działalności firmy (kod PKD).

Prowadzenie księgowości jednoosobowej firmy w formie rejestrowanej obejmuje następujące formy opodatkowania: książki przychodów i rozchodów (na zasadach ogólnych bądź jako podatek liniowy), ryczałt ewidencjonowany lub pełna księgowość. Natomiast rozliczanie na podstawie karty podatkowej dostępne jest wyłącznie dla osób, które opodatkowane były tą formą przed 2022 rokiem. Podczas wyboru należy uwzględnić sposób prowadzenia księgowości, jaki narzuca dana forma opodatkowania, ale też m.in.: poziom osiąganych dochodów, stopień skomplikowania obowiązków księgowych, limity i ograniczenia, ulgi, kwotę wolną od podatku, zeznanie podatkowe czy ewidencję podatkową.

Czy warto samodzielnie prowadzić księgowość w jednoosobowej firmie?

Wbrew pozorom samodzielne księgowanie jednoosobowej działalności nie jest obowiązkiem, lecz możliwością. Nie trzeba także zatrudniać własnej księgowej. Prowadzenie księgowości można zlecić zewnętrznemu biuru rachunkowemu bez względu na wielkość firmy, co niesie ze sobą szereg korzyści, nie tylko finansowych. Przykładem takiego biura jest Biuro Rachunkowe Krystianna Domiter w Mysłowicach.

Przepisy księgowe regularnie ulegają zmianom, co wymaga sporej oraz aktualnej wiedzy w danym zakresie. Konieczne jest też oprogramowanie księgowe czy należyte przechowywanie dokumentów księgowych. Co więcej, księgowość należy prowadzić rzetelnie, bezbłędnie i terminowo. W innym przypadku istnieje ryzyko kary grzywny, a w niektórych sytuacjach nawet pozbawienia wolności. Dlatego też decyzja o tym, jak prowadzić księgowość w JDG, musi być starannie przemyślana.