Laborantka chowa próbki do zamrażarki Przedsiębiorca
18 lipca 2021

Jak przechowywać próbki w laboratorium?

Od pobrania materiału do badania do jego analizy często mija wiele czasu – szczególnie jeśli zachodzi konieczność transportu próbki do laboratorium. Dlatego ważne jest to, aby w odpowiednio sposób przechowywać pozyskany materiał. Jest to istotne, ponieważ tylko w ten sposób zebrana próbka pozwoli na uzyskanie wiarygodnego, nieprzekłamanego wyniku. Warto zatem dowiedzieć się, jak prawidłowo przechowywać materiał w laboratorium.

Opakowania do przechowywania próbek – jakie powinny być?

Każda próbka materiału, który ma zostać poddana badaniu, musi trafić do odpowiedniego opakowania. Pojemnik musi być przede wszystkim dopasowane do rodzaju próbki. Znaczenie ma również też ilość umieszczonego materiału, np. w przypadku próbek cieczy lotnych zaleca się wypełniać pojemniki do ok. 90% swojej objętości.

Warto przy tym podkreślić, że każde opakowanie powinno być szczelne – niekiedy zaleca się kilkukrotnie sprawdzenie szczelności. W razie nieszczelności zaleca się wymianę korków czy pokrywek. Powierzchnia zewnętrzna pojemnika musi być sucha i czysta.

W przypadku pobierania materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne wówczas na opakowaniu powinny znaleźć się odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz symbole wskazujące na potencjalne zagrożenie.

Z tego powodu każde laboratorium powinno posiadać właściwe wyposażenie. Koniecznością są odpowiednie pojemniki oraz pudełka dostosowane do rodzaju materiału. Przykładowo Metimex oferuje szeroki wybór opakowań dla próbek pojedynczych, jak i całych kompletów – także do przechowywania próbek w eksykatorach.

Przechowywanie próbek w laboratorium – zasady

Niezwykle ważne jest, aby próbkom przechowywanym w laboratorium – do czasu przeprowadzenia badania – zostały zapewnione odpowiednie warunki. Są one uzależnione przede wszystkim na podstawie cech charakterystycznych oraz właściwości pobranych materiałów.

Przykładowo:

  • próbki światłoczułe zaleca się przechowywać w zaciemnionym miejscu
  • próbki łatwo ulegające rozpadowi należy trzymać w chłodziarce lub zamrażarce
  • próbki szybko psujące się powinny zostać zamrożone
  • próbki produktów zamrożonych należy przechowywać w temperaturze -18oC
  • próbkom materiałów schłodzonym należy zapewnić warunki temperaturowe ok. 4oC
  • próbki wydzielające nieprzyjemny zapach zaleca się trzymać w szafie wyciągowej.

Oznacza to, że przechowywanie próbek w laboratorium nie może spowodować zmiany badanych parametrów. Dlatego koniecznością jest zapewnienie odpowiednich warunków, w czym pomagają pojemniki w szerokiej gamie wielkości, kształtów itp.