akt-notarialny Przedsiębiorca
21 sierpnia 2018

Jak przetłumaczyć akt notarialny?

Tłumaczenie aktów notarialnych jest jedną z czynności, jakimi zajmują się tłumacze przysięgli. Do prawidłowej realizacji tej usługi niezbędna jest perfekcyjna znajomość języka obcego, ale też fachowa wiedza, w tym znajomość specjalistycznego słownictwa dotyczącego dziedziny, której dany akt dotyczy. Co jeszcze warto wiedzieć o tłumaczeniach aktów notarialnych?

 

Czym jest akt notarialny – przykłady

Niektóre czynności wymagają podpisania aktu notarialnego, czyli oficjalnego dokumentu, którego prawdziwość jest sygnowana przez notariusza. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem zawarcie aktu notarialnego jest konieczne w przypadku transakcji dotyczących nieruchomości, czyli np. umów ich sprzedaży, darowizny, zrzeczenia się własności czy przeniesienia się użytkowania wieczystego. Akt notarialny jest też niezbędny w niektórych czynnościach z zakresu prawa spółek takich jak umowy spółki z o.o., umowy spółki komandytowej, statusy spółki akcyjnej czy wybrane oświadczenia. Oprócz wyżej wymienionych przypadków niektóre czynności prawne mogą, ale nie muszą być sygnowane w gabinecie notariusza. Strony zwierając akt notarialny w ten sposób dodatkowo zabezpieczają swoje interesy.

Tłumaczenie aktów notarialnych

Jeśli w odczycie aktu notarialnego uczestniczą cudzoziemcy, przy czynności tej musi być obecny tłumacz przysięgły, który ustnie tłumaczy treść aktu. Wówczas tłumacz przysięgły składa swój podpis pod aktem notarialnym i parafki na jego wszystkich stronach, a w końcowej części aktu umieszczane są dane tego tłumacza. Jak już było wspomniane we wstępie, tłumaczenie aktu notarialnego wymaga perfekcyjnej znajomości specjalistycznego języka prawniczego, dlatego tego zadania podejmują się zwykle tłumacze przysięgli, czyli osoby dysponujące precyzyjną znajomością jeżyka obcego obejmującą różne dziedziny życia. Doświadczony tłumacz przysięgły bez żadnego problemu poradzi sobie z rzetelnym przetłumaczeniem aktu notarialnego zarówno w formie pisanej, jak i ustnej. Tacy tłumacze mogą pracować samodzielnie lub być zatrudnieni w profesjonalnych biurach tłumaczeń. Biura tłumaczeń mogą zaoferować tłumaczenia przysięgłe z wielu różnych języków, natomiast poszczególni tłumacze specjalizują się zwykle w jednym języku np. angielskim czy ukraińskim. Cena tłumaczenia jest ustala indywidualnie i zależy m.in. od liczby stron aktu notarialnego i czasu pracy tłumacza. Jeśli klientowi zależy na szybkiej realizacji usługi, czasem można za odpowiednią dopłatą uzyskać ekspresowe tłumaczenie.