Przygotowanie firmy do restrukturyzacji Przedsiębiorca
13 października 2021

Jak przygotować firmę do restrukturyzacji?

Zanim złożysz wniosek o otwarcie postępowania, musisz odpowiednio przygotować firmę do restrukturyzacji. W tym celu należy zastanowić się nad tym, jakie działania poprawią sytuację przedsiębiorstwa. Mogą one dotyczyć zarówno zarządzania finansami, jak i organizacji działalności, marketingu oraz systemu produkcji i zaopatrzenia. Z jakich środków restrukturyzacyjnych masz prawo skorzystać i dlaczego opracowanie ich planu jest tak ważne?

Plan działań naprawczych – pierwszy krok w przygotowaniu firmy do restrukturyzacji 

Do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego musisz załączyć wstępny plan działań naprawczych, które zamierzasz wdrożyć w Twojej firmie. Dokument ten zawiera charakterystykę przedsiębiorstwa, opis przyczyn trudnej sytuacji finansowej, przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych wraz z harmonogramem ich wdrażania oraz prognozę zysków i strat. Plan musi być racjonalny, a na jego poparcie należy przedstawić stosowne dane. W przeciwnym wypadku propozycja układu zostanie uznana za niewykonalną. 

Z jakich środków restrukturyzacyjnych możesz skorzystać?

Do środków restrukturyzacyjnych, z których możesz skorzystać w toku postępowania, należą m.in.: 

  • podniesienie jakości systemu zarządzania;
  • likwidacja nieefektywnych ogniw działalności;
  • procesy konsolidacji lub deinwestycji;
  • obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa;
  • restrukturyzacja aktywów i zatrudnienia.

W planowaniu sądowej restrukturyzacji firmy pamiętaj też o tym, że warto zawczasu zastanowić się nad metodami i źródłami finansowania. 

Negocjacje z wierzycielami w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego

Przygotowanie planu restrukturyzacji to nie wszystko. Musisz też zastanowić się nad tym, jaką strategię przyjąć w negocjacjach z wierzycielami, którzy mogą sceptycznie podchodzić do Twoich pomysłów. Z tego względu w tym procesie współpraca ze specjalistami jest niezbędna. W kancelarii radcowskiej Burkot Legal znajdziesz wsparcie doświadczonych prawników, którzy mają szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i mediacji. Zanim udzielą Ci pomocy, dokładnie przeanalizują sytuację Twojej firmy. Dzięki temu dobiorą właściwy tryb postępowania, odpowiednie środki restrukturyzacyjne oraz opracują korzystne dla obu stron propozycje układowe. Będą też reprezentować Cię w rozmowach z wierzycielami i zadbają o prawidłowe sporządzenie wymaganej dokumentacji na każdym etapie procedury.