Rozliczanie podatków w spółce z o.o. Przedsiębiorca
31 października 2021

Jak rozliczać podatki w spółce z o.o.?

Spółka z o.o. to dość popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej. W wielu przypadkach jest ona bardzo bezpieczna i pozwala zoptymalizować odprowadzanie podatków. Wokół tego tematu narasta jednak sporo wątpliwości. Przede wszystkim wiele osób zastanawia się, w jaki sposób rozliczać podatki w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dowiesz się tego z poniższego tekstu.

Co warto wiedzieć na temat spółki z o.o.?

Opisywana tu spółka jest kapitałowa, co oznacza, że ma ona własną osobowość prawną oraz własny numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Warto podkreślić również, że udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za wszelkie zaległości podatkowe spółki. Inaczej jest w przypadku członków zarządu. Jedyną opcją zapobiegającą w ich przypadku jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Musi to jednak nastąpić odpowiednio wcześnie i warto w tym celu zgłosić się do profesjonalnego biura księgowego, takiego jak Emikol z siedzibą w Łodzi.

Każda spółka z o.o. jest też płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 19 procent lub 9 procent. Ta druga wartość obowiązuje w przypadku obniżonej stawki.

Podatek CIT przy spółce z o.o.

Podatek CIT płacony jest od dochodu, czyli od przychodu pomniejszonego o koszty ich uzyskania. Jeśli chodzi o obniżoną daninę 9-procentową, mają do niej prawo podatnicy, którzy w danym roku podatkowym nie przekraczają kwoty przychodu 1,2 mln euro.

Podatek PIT – kogo obowiązuje?

Nawet w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje niekiedy PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Wynosi on w tym przypadku 19 procent i płacą go ci wspólnicy, którym wypłacane są dywidendy.

Czy da się zoptymalizować zobowiązania podatkowe w spółce z o.o.?

Jak widać, forma prawna, jaką jest spółka z o.o., zakłada podwójne opodatkowanie. Spółka musi bowiem pierwotnie rozliczyć podatek CIT, a w drugiej kolejności wspólnicy płacą podatek PIT od wypłaconej dywidendy.

Dlatego, korzystając z profesjonalnego poradnictwa księgowo-podatkowego, wiele firm decyduje się na działania optymalizacyjne. Przykładem takich operacji może być wynajem powierzchni lokalowych. W wielu przypadkach ze wspólnikami zawiera się umowy cywilnoprawne. Jest to alternatywa dla wypłacania dywidend. Jeszcze innym sposobem jest wykorzystywanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Oczywiście każdy z wyżej wymienionych sposobów wymaga dogłębnej analizy. Każdy przypadek trzeba traktować odrębnie.