Biznesplan Przedsiębiorca
8 października 2020

Jak sporządzić dobry biznesplan?

Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnego biznesu to szansa na uzyskanie wolności finansowej. Niektórzy decydują się na porzucenie etatu na rzecz własnej działalności, aby odmienić swoje życie. Jednak decyzja to tylko pierwszy krok do sukcesu. Aby biznes mógł się udać, należy wcześniej sporządzić dobry biznesplan, ponieważ jego brak może szybko przyczynić się do porażki i zniechęcenia. Jak napisać biznesplan? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest biznesplan i dlaczego jest on tak istotny?

Biznesplan to plan działania, zawierający cele, jakie przedsiębiorstwo ma realizować, charakter biznesu, analizę konkurencji i możliwości, jakie istnieją na rynku w danej branży. Są to informacje niezbędne do podjęcia ostatecznej decyzji – czy rzeczywiście biznes ma prawo się udać. Czasami nasze pomysły nie zawsze idą w parze z możliwościami gospodarczymi, a przecież celem przedsiębiorcy jest generowanie zysków, a nie strat. Co więcej, biznesplan jest potrzebny nie tylko przyszłym przedsiębiorcom. Starając się o dofinansowanie w różnego rodzaju instytucjach (urzędach czy banku), bardzo często musimy taki dokument przedłożyć. Ponieważ jest on bardzo ważny, warto zwrócić się o pomoc w jego sporządzeniu do profesjonalistów z firmy Ed-Pro. Powinien być on napisany zwięźle, konkretnie i w zrozumiały sposób. Poniżej podpowiadamy, co powinno znaleźć się w takim dokumencie.

Opis działalności, produktu i pracownicy

Opis działalności zawiera nazwę i formę prawną firmy, jej przedmiot, dane teleadresowe, życiorysy założycieli, misję i cele oraz posiadane zasoby. Następnym krokiem jest opis produktu. To część analityczna, która uwzględnia jego cechy, ale również to, co wyróżnia go na tle konkurencji. W tej części należy zawrzeć politykę cenową, koszt produktu czy usługi, ceny występujące u konkurencji, planowane rabaty oraz obecny i prognozowany przez nas udział w rynku.

Kolejna rzecz to dystrybucja – na czym polegać będzie strategia sprzedaży, jakimi kanałami będzie się ona odbywać, jakie formy płatności są przewidziane oraz czy firma planuje współpracować z partnerami handlowymi. W tym punkcie powinniśmy zawrzeć także informacje o przewadze konkurencyjnej, posiadanych prawach autorskich i patentach, technologiach wytwarzania czy planach unowocześniania oferowanych produktów. O powodzeniu biznesu decyduje nie tylko produkt i przewaga konkurencyjna, ale przede wszystkim – ludzie. Dlatego też następnym elementem biznesplanu powinno być opisanie kwalifikacji osób które będą w firmie zarządzać, a także pracować, a także jak będzie wyglądać struktura organizacyjna i komunikacja w firmie, jaka będzie polityka płacowa czy system kontroli i monitoringu.

Konkurencja, marketing, haromonogram i analiza finansowa

W punkcie o konkurencji należy opisać otoczenie, w jakim będzie funkcjonować przyszłe przedsiębiorstwo. Jest to punkt mocno analizujący rynek, tendencje, konkurencję, ale również klientów. W tym miejscu powinniśmy jak najdokładniej opisać mocne, ale także słabe strony firmy. Po analizie konkurencji, szans i zagrożeń, czas na marketing i reklamę – elementy, bez których żadna firma nie ma szans się przebić. W punkcie tym należy dokładnie opisać strategię marketingową, a także kanały, w których oferowane produkty lub usługi będą reklamowane.

Dobry plan i cele muszą być określone do osiągnięcia w konkretnym czasie, dlatego harmonogram działań musi być również ujęty w biznesplanie. Co ważne, musi być on ustalony na 5 lat! Poza powyższymi elementami należy jeszcze opracować analizę finansową – ile musimy zainwestować, ale również ile możemy zarobić w danym czasie. Obok analizy rynku, analiza finansowa to najważniejszy element tego dokumentu. Umożliwi on także ewentualne uzyskanie finansowania.