Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorca
4 października 2021

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe z działalności fundacji?

Wszystkie fundacje oraz organizacje pożytku publicznego mają coroczny obowiązek składania sprawozdania ze swojej działalności. Wszelkie podjęte działania muszą być zgodne ze statutem organizacji. W sprawozdaniu z działalności znajdują się zazwyczaj informacje, mające charakter finansowy, a także opisy konkretnych działań.  Wszystkie sprawozdania muszą być sporządzane wedle określonych zasad. O czym należy pamiętać, przygotowując sprawozdanie finansowe?

Kto może sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sporządzenie sprawozdania finansowego dotyczącego działalności danej fundacji i jest w praktyce wykonywane przez księgowego bądź zewnętrzną firmę, która zajmuje się również prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Wedle prawa odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego spoczywa jednak na kierowniku danej jednostki lub na wieloosobowym zarządzie. W związku z tym w przypadku, kiedy sprawozdanie zostanie przygotowane nieprawidłowo lub będzie zawierało błędne dane bądź informacje, ukarany zostanie zarząd danej fundacji. Gotowe sprawozdanie podpisuje kierujący organizacją oraz osoba, która prowadzi księgi rachunkowe.

 Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji – niezbędne informacje

Każde sporządzone sprawozdanie finansowe z działalności fundacji powinno zawierać kilka niezbędnych informacji. Rzetelnie przygotowane sprawozdanie mogą wykonać specjaliści z Biura Rachunkowego Abicus. Poprawnie sporządzone powinno zawierać dane fundacji, takie jak pełna nazwa, adres siedziby oraz data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u. W dokumencie powinny się znaleźć również dane dotyczące członków zarządu organizacji oraz dane o liczbie zatrudnionych osób wraz z podziałem zajmowanych stanowisk. Oprócz tego sprawozdanie powinno zawierać informacje na temat uzyskanych przychodów i kosztów ponoszonych przez fundację.

Komu wysyła się sprawozdanie finansowe z działalności fundacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdanie finansowe z działalności fundacji należy wysłać do urzędu skarbowego w ciągu dziesięciu dni od daty zatwierdzenia sprawozdania. Dokumenty należy przekazać zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prywatnych. Sprawozdanie powinno zostać wysłane razem z uchwałą organu zatwierdzającego sprawozdanie i opinią audytora. Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego może skutkować karą grzywny. Warto więc zwrócić się z nim do biura rachunkowego, gdzie specjaliści zadbają o rzetelne i zgodne z istniejącym prawem przygotowanie dokumentacji.