Uścisk dłoni kobiety i mężczyzny Przedsiębiorca
7 czerwca 2022

Jak ubezpieczyć firmę i dlaczego to ważne?

Ubezpieczenia dla firm to szeroka oferta – produkty dla przedsiębiorców to ubezpieczenie pracowników i mienia oraz ubezpieczenia finansowe. Założenie polisy stanowi skuteczny sposób na zabezpieczenie własnego źródła dochodu, ponieważ nawet w niekorzystnych okolicznościach przedsiębiorca może zachować płynność finansową.

Powody, dla których warto ubezpieczyć firmę

OC dla firm to zabezpieczenie majątku i rozsądny środek ostrożności – polisa może ochronić interesy przedsiębiorcy w razie roszczeń ze strony klienta za niewłaściwe wykonanie usługi. Dzięki OC możliwe jest sfinansowanie ewentualnych odszkodowań i kosztów postępowań sądowych, jakie mogą wystąpić w związku z wypadkiem na terenie firmy. To samo tyczy się klęsk żywiołowych – pożarów, powodzi, huraganów i innych sił wyższych, które mogą spowodować poważne zniszczenia. Dzięki polisie możliwe jest pokrycie kosztów odbudowy. Ubezpieczenie mienia może dotyczyć budynku, floty pojazdów i towarów wytwarzanych przez firmę, a także wszystkich urządzeń, które znajdują się na terenie zakładu.

Ubezpieczenia grupowe dla pracowników z kolei zapewniają bezpieczeństwo finansowe osobom zatrudnionym na wypadek choroby, śmierci osoby bliskiej czy też pobytu w szpitalu i uszczerbku na zdrowiu. Zakres ubezpieczenia zależny jest od pakietu, niemniej jednak jest to oferta kierowana dla firm, które zatrudniają więcej niż 3 osoby. Jest to jeden z atrakcyjniejszych benefisów pozapłacowych dla pracowników, co wpływa także na podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa.

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy?

Specjalistą w dziedzinie ubezpieczeń firmowych jest firma ZuJa Ubezpieczenia z siedzibą w Milejewie. Co do zasady oferta zawsze ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy i kilku innych czynników. Na koszt polisy wpływa bowiem wielkość firmy i wartość majątku firmy. Bierze się także pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia szkody oraz charakter prowadzonej działalności. Agent Ubezpieczeniowy z Milejewa pomoże wybrać najbardziej atrakcyjny pakiet – wysokość składki będzie niższa, jeśli zdecydujemy się wybrać ofertę jednego ubezpieczyciela. Najlepiej zatem skumulować wszystkie parametry ubezpieczenia w jednym pakiecie.

Ważnym składnikiem każdej oferty są elementy ponadstandardowe, takie jak odpowiedzialność powstała na skutek umyślnych działań lub winy pracownika. Nie bez znaczenia pozostaje sama długość umowy, która może być czynnikiem decydującym o wysokości składki.