Niszczenie dokumentów papierowych Przedsiębiorca
5 lipca 2021

Jak utylizować odpady papierowe?

Słowo „utylizacja” może być rozumiane w dwojaki sposób. Oficjalnie oznacza ono wykorzystywanie odpadów jako surowców wtórnych. Niemniej dla wielu osób „utylizacja” to po prostu niszczenie. Skuteczne likwidowanie może dotyczyć wielu odpadów, z tą różnicą, że odmienny jest cel ich niszczenia. Sprawdź, po co utylizowane są wybrane odpady papierowe i w jaki sposób powinniśmy z nimi postępować.

Niszczenie odpadów papierowych – dlaczego jest ważne?

Odpady papierowe w największej ilości generowane są w bankach, biurach oraz różnego rodzaju urzędach. Trzeba przyznać, że współcześnie wiele operacji realizowanych jest drogą internetową, natomiast ważny dokument sporządzony na papierze ma dla nas zupełnie inne znaczenie. Zresztą, niekiedy prawo wymaga od nas papierowej formy wybranej dokumentacji. Warto jednak mieć na uwadze, że takie papiery stają się z czasem odpadami i trzeba wiedzieć, jak z nimi odpowiednio postępować. Utylizacja odpadów papierowych nie jest na szczęście trudna – ale o tym w dalszej części artykułu.

Kiedy dochodzi do wygenerowania odpadów papierowych, które powinny ulec utylizacji? Na przykład wtedy, kiedy dana umowa z klientem straci termin ważności i upłynęło już odpowiednio dużo czasu, by móc się jej skutecznie pozbyć. Do kosza na śmieci wyrzucane są też dokumenty, które zawierają błędy. Identyczny los czeka też te dokumenty, które zostały sporządzone niepotrzebnie, na skutek pomyłki.

Kiedy mamy do wyrzucenia odpady papierowe, które tak naprawdę stanowią ważne dokumenty, powinniśmy je odpowiednio zniszczyć. Jest to niezwykle ważne, szczególnie dla banków czy biur. Pamiętajmy więc, nigdy nie wyrzucajmy niepotrzebnych dokumentów prosto do kosza. Zanim to się stanie, powinniśmy je odpowiednio zutylizować – podpowiada przedstawiciel firmy CBS. Urządzenia dla biur i banków.

Papierowe odpady gromadzą się więc w bardzo szybkim tempie, ze względu na aktualną powszechność użycia papieru. Dlatego ważne jest, by na bieżąco się ich pozbywać. Jest to szczególnie istotne właśnie w bankach, biurach czy urzędach. Na sporządzanych tam dokumentach bardzo często widnieją tzw. dane wrażliwe, które nie powinny zostać pozyskane przez osoby trzecie. Pomyślmy tylko o sytuacji, w której dane konta bankowego wybranego klienta trafiają do osób niepożądanych. Rezultat takiego zdarzenia na pewno nie będzie przyjemny – zarówno dla klienta, jak i dla samego banku.

Pamiętajmy – ustawodawca narzuca przedsiębiorstwom konieczność niszczenia dokumentów, które można uznać za poufne. Wynika to z dbałości o ochronę danych osobowych. Niszczone muszą być między innymi:

  • raporty finansowe,
  • umowy prawne,
  • dokumenty płacowe,
  • wyciągi z kont
  • czy listy kontrahentów.

Co robić z papierowymi odpadami?

Jeśli wygenerujemy papierowe odpady i są one w rzeczywistości ważnymi dokumentami, to zanim trafią do kosza na śmieci, powinny one zostać skutecznie zniszczone. W jaki sposób? Pomocne są specjalne niszczarki biurowe, dzięki którym nasze dokumenty zostaną zutylizowane w taki sposób, który uniemożliwi odczytanie z nich jakichkolwiek ważnych informacji.

Niszczarki biurowe są sprzedawane przez specjalnych dostawców sprzętu biurowego i bankowego. Wystarczy dokonać właściwego wyboru zakupowego i gotowe – poufne dane nie trafią już w niepowołane ręce.