Przedsiębiorca
19 lipca 2019

Jak uzyskać dofinansowanie do maszyn rolniczych?

Rolnictwo jest dziedziną gospodarki, która wymaga znacznych nakładów finansowych. Są one przeznaczone na zakup maszyn, nasion, nawozów czy paszy dla zwierząt hodowlanych. Szczególnie kosztowne są nowe technologie, które sprawiają, że konieczna staje się bazy sprzętowej czy inwestycja w środki ochrony roślin. Pomocą w nabyciu nowego ciągnika czy kombajnu mogą być różne formy dofinansowania.

Dotacje unijne dla rolników

Maszyny są kosztowne, a kondycja polskiego rolnictwa przez dziesięciolecia nie należała do najlepszych. Szczególnie w małych gospodarstwach dochody były skromne i wystarczały jedynie na zakup podstawowych środków do dalszej produkcji oraz utrzymanie gospodarstwa. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do wielu zmian, które wynikały z konieczności spełnienia wymaganych standardów i dostosowania gospodarki rolnej do ich poziomu. Jak wiele dziedzin polskiej gospodarki, tak i rolnictwo może liczyć na dodatkowe pieniądze z zasobów Unii Europejskiej. Dla wielu rolników jest to okazja do częściowego sfinansowania ciągnika, agregatu siewnego czy też maszyny do uprawy w technologii strip-till. Oferowane przez wyspecjalizowaną w tej dziedzinie firmę Kagro maszyny to nowoczesne urządzenia, których ceny zaczynają się od kilku tysięcy złotych, a kończą na kwocie sześciocyfrowej. Oczywistym jest, że np. zakup kultywatora podorywkowego przekracza możliwości przeciętnego gospodarstwa. Dofinansowanie – nie tylko ze środków unijnych – to szansa na usprawnienie gospodarstwa i poprawienie jego wydajności.

Dostępne źródła dofinansowania maszyn rolniczych

Jednym z najpopularniejszych programów, który cieszy się obecnie dużym powodzeniem, jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Obejmuje on wiele mniejszych podprogramów dedykowanych, wśród których wiele pozwala na zakup ciągnika czy innej maszyny z unijnym dofinansowaniem. Oto kilka z nich.

  1. Modernizacja gospodarstw rolnych – program obejmuje dofinansowanie różnych aspektów rozwoju gospodarstwa rolnego, w tym zakup podstawowych i specjalistycznych maszyn. Wysokość dofinansowania sięga nawet 50-60% wartości inwestycji, zależnie od wieku gospodarza. Młodsi rolnicy, przed 40-tym rokiem życia, mają szanse na uzyskanie wyższych kwot. Warunkiem przyznania środków jest zakup nowej, nierejestrowanej maszyny, która spełnia europejskie normy emisji spalin.
  2. Inwestycje na obszarach Natura 2000 – obejmuje wyłącznie gospodarstwa położone w strefie określonej programem i dotyczy zakupu maszyn do uprawy pastwisk i łąk. Warunkiem otrzymania środków jest odpowiednia powierzchnia terenów uprawnych.
  3. Premia dla młodych rolników – to unijne wsparcie przyznawane osobom, które dopiero rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa. Jej celem jest zachęta młodych ludzi do pozostawania na wsi. Podstawowe wymagania to: wiek do 40 lat, kwalifikacje rolnicze, gospodarstwo o powierzchni, która nie jest mniejsza od średniej powierzchni w województwie. Premia jest bezzwrotna i obejmuje kwoty nawet do 100 tys. zł.
  4. Restrukturyzacja małych gospodarstw – bezzwrotna premia w wysokości 60 tys. zł jest przyznawana tym rolnikom, którzy mają ubezpieczenie w KRUS, a wielkość ekonomiczna ich gospodarstwa nie przekracza sumy 10 tys. euro rocznie. Celem tego wsparcia jest zwiększenie rentowności małych gospodarstw.
  5. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – są przeznaczone do pokrywania strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej, ale odpowiednie kwoty w wysokości nawet 500 tys. zł można otrzymać również na zakup ciągnika.
  6. Rozwój przedsiębiorczości – to propozycja wsparcia finansowego skierowana nie bezpośrednio do producentów rolnych, ale do firm, które świadczą usługi na rzecz innych rolników. Dotacje są przyznawane w kwocie do 500 tys. złotych. Zakup maszyny rolniczej z dofinansowaniem pozwala ją wynajmować z operatorem.

Poza wsparciem unijnym rolnicy mogą też skorzystać z pomocy polskich instytucji finansowych. Ofertę preferencyjnych kredytów przygotowuje wiele banków, które oferują niskie oprocentowanie i korzystne zasady spłaty rat. Maszyny można też nabyć na drodze leasingu, dzięki któremu rolnik może korzystać z ciągnika czy kombajnu, ponosząc jedynie miesięczne koszty jego eksploatacji. Zazwyczaj otrzymuje on też prawo pierwokupu po wygaśnięciu umowy leasingowej.