Przedsiębiorca
5 sierpnia 2019

Jak uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynku?

Rozbiórka budynku jest ostatnim momentem życia obiektu budowlanego. Zgodnie z prawem budowlanym jest ona postrzegana jako rodzaj robót budowlanych. Konsekwencją tego jest konieczność spełnienia wymagań dotyczących procedur oraz uzyskanie pozwoleń administracyjnych na rozbiórkę. Kiedy wystarczy zgłoszenie, a kiedy konieczne będzie pozwolenie na rozbiórkę?

Rozbiórka budynku a prawo

W teorii to, co jest na Twojej działce, należy do Ciebie. Niestety prawo dokłada do tego swoje trzy grosze, kiedy chcesz dokonać poważnych zmian w zagospodarowaniu terenu, a taką poważną rewolucją jest właśnie rozbiórka budynku. Chociaż prawo nie podaje precyzyjnej definicji rozbiórki, według przepisów jest to jeden z rodzajów robót budowlanych, co z kolei rodzi konsekwencje prawne. W tych okolicznościach musisz liczyć się z tym, że niczego nie zrobisz bez trzymania się odpowiednich procedur.

Nie musisz jednak zostawać z tym sam i głowić się nad rozwiązaniem problemu. Są na rynku firmy, takie jak MK Explosion Sp. z o.o., które specjalizują się w rozbiórkach i oferują również pomoc w załatwieniu wszelkich formalności z nimi związanych. Specjaliści zadbają o przygotowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, a nawet w imieniu inwestora poprowadzą sprawę na drodze postępowania administracyjnego.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku

Zgodnie ze wspomnianymi przepisami, roboty budowlane są zaliczane do ogólnej kategorii budowy, co dotyczy też remontu, przebudowy, montażu i interesującej Cię rozbiórki. Jeśli tak wygląda sprawa, musisz spełnić określone warunki administracyjne, w innym przypadku czeka Cię kara. Art. 28 prawa budowlanego określa, że roboty możesz rozpocząć jedynie po decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29–31. Pomimo tego, że rozbiórka to przeciwieństwo budowy, w sensie prawnym nie ma tu sprzeczności. Ustawodawca, definiując ją jako pracę budowlaną, miał na celu zapobiegnięcie chaosowi legislacyjnemu przez mnożenie decyzji wydawanych przez organy państwa. Co zatem musi mieć wniosek o pozwolenie rozbiórkę budynku?

  • zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę,
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • projekt rozbiórki obiektu,
  • pozwolenie, uzgodnienie lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi.

Kiedy rozbiórka bez zgody z urzędu?

Właściciel obiektów budowlanych ma prawo dokonać ich rozbiórki bez zgody z urzędu pod pewnym warunkiem. Jeśli ich postawienie nie wymagało pozwolenia na budowę i nie podlegają one ochronie jako zabytki – droga wolna. Dla przykładu w ten sposób można rozebrać wolnostojący budynek gospodarczy.

Warto korzystać z pomocy profesjonalnych firm, które kompleksowo zajmą się skompletowaniem i przygotowaniem dla Ciebie dokumentów, a finalnie dokonają rozbiórki. Wówczas zyskasz pewność, że działasz zgodnie z prawem, a prace zostaną wykonane bezpiecznie i sprawnie.