Przedsiębiorca
26 kwietnia 2019

Jak wprowadzić firmę na rynek zagraniczny?

Każda dobrze rozwijająca się firma ma ambicje poszerzania zakresu swojej działalności i zdobywania kolejnych rynków zbytu, a co za tym idzie powiększania swoich dochodów. Świat jest globalną wioską i ze sfery marzeń coraz łatwiej przejść do sfery realnych możliwości, a inspiracją mogą być historie sukcesu tych, którzy próbowali przed nami. Może to być też koniecznością, w sytuacji, kiedy krajowy rynek na nasz produkt się wyczerpał.

Z biznesowego punktu widzenia przed podjęciem takiej decyzji należy podjąć odpowiednie kroki. Przede wszystkim zlecić audyt naszej działalności. Da nam to rzeczywisty obraz firmy i pozwoli wykryć braki oraz zastosować odpowiednie środki w celu ich usunięcia i prawidłowego przygotowania do ekspansji. Nie obejdzie się bez sprawdzenia potencjału wybranego przez nas rynku, ewentualnej konkurencji na nim oraz przygotowania odpowiedniej strategii.

Wymogi prawne

Kiedy już sprawdziliśmy szczegółowo możliwości naszej firmy, przygotowaliśmy strategię i nasz zespół do podjęcia tego kroku, powinniśmy przygotować się na trwające nawet do kilku miesięcy załatwianie formalności, kompletowanie dokumentacji i pozwoleń. Jeśli nie posiadamy działu prawnego czy wykwalifikowanych w tej dziedzinie pracowników, nie obejdzie się bez wsparcia zewnętrznej kancelarii prawnej.

Kwestie, na które szczególnie należy zwrócić uwagę to:

 • Szczegółowe zapoznanie się z obowiązującymi na wybranym przez nas rynku przepisami podatkowymi, celnymi czy ewentualnymi ograniczeniami importu.
 • Analiza ustawodawstwa danego kraju, szczególnie w kwestiach przepisów dotyczących producentów i dystrybutorów.
 • Przygotowanie strategii ochrony własnych znaków towarowych czy nazw handlowych, z uwzględnieniem sposobu ich egzekwowania w przypadku naruszenia.
 • Ustalenie, jakie prawo ma regulować rozstrzyganie sporów.
 • Wsparcie przy konstruowaniu umów w przypadku planu podjęcie współpracy z firmami już obecnymi na interesującym nas rynku, np. agentami zagranicznymi posiadającymi sieć dystrybucyjną w danym kraju.

Sprawdziliśmy w Kancelarii Prawno-Podatkowej Ożóg Tomczykowski, z jakich form wsparcia najczęściej korzystają polscy przedsiębiorcy w procesie ekspansji zagranicznej. Okazuje się, że kancelaria najczęściej wspiera w zakresie:

 • budowania tożsamości marki na wybranym rynku zagranicznym,
 • nadzoru nad zawieranymi kontraktami,
 • wszelkich prawno-podatkowych aspektów prowadzenia działalności,
 • zagadnień związanych z procesem połączeń transgranicznych,
 • przejmowania wybranych podmiotów zagranicznych,
 • rekomendacji wiarygodnych doradców z wybranych rynków ekspansji zagranicznej i koordynacji procesu zawierania umów z kancelariami zagranicznymi.