Praca radnego gminy Przedsiębiorca
3 września 2021

Jak wygląda codzienna praca Radnych Gminy Czernica?

Praca radnych jest bardzo odpowiedzialna i ważna, ponieważ mają oni wpływ na życie i funkcjonowanie całej gminy lub miasta. Lokalni politycy decydują o konkretnych kwestiach inwestycyjnych, edukacyjnych, społecznych czy gospodarczych. Głosują, czy warto przeznaczyć fundusze gminne na daną sprawę, a ich praca jest bardzo znacząca dla prawidłowego funkcjonowania gminy. Jak wyglądają codzienne obowiązki radnych?

Na czym polega praca radnego?

Do podstawowych obowiązków każdego radnego należy reprezentowanie wyborców, przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców postulatów, a także przedstawianie ich organom gminy. Dobry radny powinien też dbać o utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami.

Często jednak się zdarza, że obowiązki nie są spełniane w pełni.

Jak wygląda dzień radnego?

Każdy radny musi uczestniczyć w sesjach Rady Gminy lub Rady Miasta, podczas których rozstrzygane są różne kwestie związane z życiem i funkcjonowaniem gminy lub miasta. Sama praca jest skomplikowana i bardzo odpowiedzialna. Radni muszą podejmować decyzje i głosować (czy są za, czy przeciw danej sprawie). Udział w obradach powinien być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem. Każdy radny powinien wpierw zapoznać się z konkretną sprawą, przeanalizować wszystkie postulaty, poczytać na temat danego aspektu społecznego czy gospodarczego.

Owe zadania tyczą wszystkich radnych w Polsce. Są takie same również w Gminie Czernica.

Radny powinien mieć swoje zdanie i być asertywny. Tylko wtedy będzie mógł przekonać innych członków zgromadzenia do swojej racji.

Transmisje obrad

W obradach mogą pośrednio uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy za pośrednictwem transmisji obrad Rady Gminy. Jest to możliwe dzięki specjalistycznej usłudze streamingowej. Każdy mieszkaniec będzie mógł nie tylko dowiedzieć się, jakie kwestie są obecnie analizowane przez radnych, ale też ocenić ich pracę. Jeżeli uznają oni, że dana osoba nie pracuje wystarczająco sumiennie, zaufanie do niej spadnie, co przełoży się na wynik w kolejnych wyborach.

Dlatego tak ważne jest, aby każdy radny wykonywał swoją pracę systematycznie i rzetelnie. Jest to zgodne z jego interesem. 

Inne zadania radnego

Radni często zajmują się nie tylko aktywnym uczestniczeniem w sesjach Rady Miasta lub Rady Gminy. Ich obowiązki są znacznie szersze. Czasami odbierają oni telefony od mieszkańców i czytają maile z pomysłami. Piszą oni także różne wnioski. Wszystkie te czynności zajmują dużo czasu. Ich praca jest praktycznie zajęciem na pełen etat.

Dlatego podczas wyborów warto wybierać osoby godne zaufania, które będą mieć na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej, a nie tylko dobro wyborców zamieszkujących okręg wyborczy, z którego radny został wybrany.