proces postepowania upadlosciowego firm Przedsiębiorca
14 sierpnia 2021

Jak wygląda proces postępowania upadłościowego firmy?

Postępowanie upadłościowe może dotyczyć każdego przedsiębiorstwa niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. W każdym biznesie zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółkach mogą pojawić się przesłanki do zakończenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zazwyczaj związane jest to z niewypłacalnością firm, jednak nawet taka sytuacja musi charakteryzować się pewnymi warunkami. Czym jest postępowanie upadłościowe?

Przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego

Upadłość przedsiębiorstwa następuje na skutek narastających długów, których nie sposób spłacić z uwagi na niewypłacalność firmy. Podstawą prawną do prowadzenia postępowania upadłościowego jest ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Ustawa reguluje wszelkie zasady działania podejmowane w ramach postępowania i skutki ogłoszenia upadłości gospodarczej firmy. Przepisy w niej zawarte dotyczą wszelkich form prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają im zarówno jednoosobowe firmy, jak i podmioty prawne oraz jednostki organizacyjne.

Rozpoczęcie postępowania upadłościowego musi spełniać określone przesłanki. Głównym powodem upadłości jest niewypłacalność przedsiębiorstwa, jednak aby rozpocząć procedurę, należy wskazać co najmniej dwóch wierzycieli wobec danego podmiotu. Brak możliwości spłaty długów musi mieć też charakter trwały, czyli dotyczy sytuacji, w których dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań w ciągu trzech miesięcy lub suma należności przekracza wartość jego majątku. Spełniając te warunki, można złożyć wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, jak wygląda ten proces?

Etapy postępowania upadłościowego

W ciągu trzydziestu dni od wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa należy złożyć wniosek w sądzie o jej ogłoszenie. Po zaakceptowaniu wniosku upadłościowego wyznaczany jest syndyk, którego rolą będzie zarządzanie majątkiem dłużnika, oraz sędzia-komisarz. W następnym kroku na podstawie zgłoszeń wierzycieli syndyk tworzy listę wierzytelności wobec dłużnika, a jednocześnie sporządza wykaz inwentarza, który wchodzi w skład masy upadłościowej przedsiębiorstwa. Kolejny etap to likwidacja składników majątku i tworzenie planu jego podziału. Co ważne, plan ten może być kwestionowany. Postępowanie upadłościowe kończy się realizacją planu. W procesie ogłaszania upadłości przedsiębiorstwa może pomóc Kancelaria Vertex zajmująca się obsługą prawną przedsiębiorców.