Rejestracja znaków towarowych Przedsiębiorca
19 września 2022

Jak wygląda proces rejestracji znaku towarowego?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które odróżnia towary lub usługi danego przedsiębiorcy od towarów bądź usług innej firmy i można je skutecznie zarejestrować. Służy do identyfikacji oferty wybranej marki i tym samym do budowania jej wizerunku oraz reputacji. By jednak móc skorzystać z ochrony znaku towarowego, niezbędne jest przejście procesu jego rejestracji. Na czym on dokładnie polega? Jak zastrzec znak towarowy?

Jak zastrzec znak towarowy?

Procedura zgłoszenia znaku towarowego do ochrony nie jest skomplikowana, natomiast jej przejście może być problematyczne dla osoby, która ma z nią do czynienia po raz pierwszy. Szczegóły z nią związane zostały przedstawione na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z zaprezentowaną na niej listą kroków do rejestracji znaku towarowego w Warszawie bądź innej, dowolnie wybranej miejscowości niezbędne jest wykonanie następujących czynności:

  1. sprawdzić, czym jest znak towarowy,
  2. sprawdzić, jakie oznaczenia nie mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe,
  3. sprawdzić, czy istnieją już podobne lub nawet identyczne znaki towarowe,
  4. dokonać zgłoszenia znaku towarowego poprzez wypełnienie podania wraz z wykazem towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej i wnieść opłatę za zgłoszenie,
  5. sprawdzić, czy zgłoszenie pojawiło się już w e-Wyszukiwarce w części znaki towarowe (powinno się tam pojawić w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia).

Jeśli Urząd Patentowy nie stwierdzi przeciwwskazań do zastrzeżenia znaku towarowego, zgłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego. Specjaliści z zakresu ochrony własności przemysłowej reprezentujący takie firmy jak JMB Zespół Rzeczników Patentowych w Warszawie przypominają jednak, że w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec danego zgłoszenia.

Czy możliwe jest zastrzeżenie znaku towarowego na terenie całej Unii Europejskiej?

Dzięki jednolitej ochronie patentowej Polacy mają możliwość zastrzeżenia znaku towarowego na terenie całej Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać o tym, by w tym celu wniosek o rejestrację oznaczenia złożyć w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO). Procedura rejestracji jest bardzo podobna do procesu zastrzegania znaku towarowego w Polsce, natomiast wielu przedsiębiorców decyduje się w jej trakcie na skorzystanie z pomocy rzecznika patentowego, który będzie ich reprezentował przed zagranicznymi instytucjami patentowymi.