Chroniony dokument Przedsiębiorca
3 maja 2021

Jak zabezpieczyć papier przed kopiowaniem?

Niektóre dokumenty nie powinny być powielane w kserokopiarkach. Mogą bowiem zawierać tak zwane dane wrażliwe o przedsiębiorstwie, o pracownikach lub o klientach. Takie informacje nie mogą wychodzić na jaw. Inną rzeczą są prawa autorskie do utworów – kopiowanie wielu z nich to po prostu łamanie przepisów. Właśnie dlatego opracowano konkretne techniki zabezpieczające papier. Warto je poznać.

Papier zabezpieczony znakiem wodnym

Jednym z bardziej popularnych rozwiązań jest znak wodny. Wykonuje się go zazwyczaj w specjalnej maszynie okrągłositowej. Znaki tworzone są za pomocą eguterów dzięki maszynie płaskositowej. Ze względu na sposób powstania, dzielą się na wytłaczane, drukowane oraz będące rezultatem zgrzania włókien termoplastycznych.

Znakiem wodnym może być dowolny rysunek, logo, napis lub godło. Jest on widoczny przy oglądaniu arkusza papieru pod światło – tłumaczy ekspert z firmy LANCS1 Sp. z o.o.

Skopiowany dokument nie ma znaku wodnego, wobec czego odbiorca od razu jest w stanie stwierdzić, że nie ma do czynienia z oryginałem.

Papier zabezpieczony nitką lub włóknami

Kolejnym sposobem zabezpieczania papieru przed kopiowaniem jest nitka zabezpieczająca, zwana również paskiem. Ten rodzaj ochrony wprowadza się na etapie produkcji papieru. Koloryzowaną lub metalizowaną nitkę umieszcza się w samej strukturze papieru, ale może ona również występować na jego powierzchni w określonych miejscach.

Pokrewną opcją są włókna zabezpieczające o odpowiedniej długości i barwie, wykonane z lnu, jedwabiu, bawełny lub z tworzyw sztucznych, a także mikrowłókna metalowe (identyfikowane przez wykrywacze). Mogą być widoczne w świetle odbitym lub gołym okiem – wszystko zależy do zastosowanej metody produkcyjnej. Co ciekawe, mikrowłókna można badać pod mikroskopem nawet po spaleniu papieru.

Papier z dowolnym napisem (tzw. security paper)

Na rynku produktów poligraficznych specjalnego zastosowania można spotkać również grupę produktów zwaną security paper.

Na skopiowanym dokumencie  pojawia się  wówczas dowolny tekst, na przykład napis „Niedozwolone do kopiowania” lub „KOPIA”. Klienci mogą wybierać spośród różnych wariantów czcionki, formatu papieru oraz kontrastu.

Specjalne farby zabezpieczające papier

Zabezpiecza się nie tylko strukturę i powierzchnię papieru. Równie dobrą ochronę stanowią farby o różnych ciekawych właściwościach.

Przykładem farby zabezpieczającej jest farba symultancyjna, której spoiwo polimeryzuje w kontakcie z tlenem. Używa się jej na przykład w kontekście drukowania offsetowego arkuszowego lub typooffsetu. Szczególną uwagę zwracają farby symultacyjne utrwalane promieniowaniem UV, które wyróżniają się luminescencją w świetle ultrafioletowym.

Jakie dokumenty warto zabezpieczyć przed kopiowaniem?

Warto przyglądać się zwłaszcza takim dokumentom jak:

  • umowy,
  • sprawozdania finansowe,
  • certyfikaty i świadectwa,
  • dokumentacja medyczna,
  • pozwolenia,
  • raporty.

Tak naprawdę od potrzeb konkretnego od klienta zależy to, jakie dokumenty zechce on zabezpieczyć.