korozja tlenowa Przedsiębiorca
18 marca 2021

Jak zachodzi proces korozji tlenowej?

Korozja tlenowa, inaczej zwana wżerową, jest rodzajem zjawiska elektrochemicznego. W wyniku reakcji metalu – przewodnika elektrycznego – z wodą będącą przewodnikiem jonowym dochodzi do różnicy potencjałów. Powstaje wówczas ogniwo korozyjne, w którym zachodzą reakcje utlenienia i reakcje redukcyjne. Na szkodliwe działanie korozji tlenowej najbardziej narażone są części i urządzenia stalowe. Aby nie dopuścić do uszkodzenia metalowych sprzętów, warto pamiętać o profilaktyce i ochronie. Korozję zatrzymać mogą środki ochrony chemicznej, takie jak inhibitory lub też metody mechaniczne i termiczne. Czym cechuje się proces korozji tlenowej i jakie niesie zagrożenia?

Korozja wżerowa – krótka charakterystyka procesu

Proces korozji wżerowej jest wywołany obecnością rozpuszczalnego tlenu w środowisku wodnym. Duża zawartość gazów w wodzie podnosi jej agresywność, czego efektem jest korozja. Korozja tlenowa objawia się w postaci plam lub wżerów widocznych na powierzchni metalu. Należy jednak podkreślić, że nie zatrzymuje się ona jedynie na warstwie zewnętrznej, ale wnika w głąb materiału, co znacznie zwiększa jej szkodliwość.

Do powstawania wżerów dochodzi w wyniku reakcji z udziałem jonów aktywizujących i czynników utleniających. Podczas procesu korozji tlenowej następuje redukcja tlenu. Główną przyczyną powstawania reakcji jest nieciągłość warstwy pasywnej metalu, która prowadzi do wystąpienia potencjału przebicia. W miejscu osłabienia warstwy pasywnej jony chlorkowe przenikają przez powłokę tlenową. Utworzone związki tlenu i chloru niszczą warstwę pasywną, tworząc wżer, który następnie wnika do wnętrza materiału.

Profilaktyka i sposoby przeciwdziałania korozji

Najważniejszym działaniem, które należy podjąć, chroniąc materiał przed korozją, jest usunięcie z wody rozpuszczonych w niej gazów. Do tego celu wykorzystać można metody mechaniczne, termiczne oraz środki chemiczne. Najczęściej wykorzystywanym sposobem ochrony jest zastosowanie procesu kondycjonowania wody przy użyciu chemikaliów, między innymi inhibitorów korozji. Na czym polega działanie inhibitorów?

Jak tłumaczy specjalista z firmy ESC Global produkującej środki chemiczne do kondycjonowania wody przemysłowej: Inhibitory korozji znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, na przykład w branży spożywczej, papierniczej czy motoryzacyjnej. Działanie tych preparatów polega na przyleganiu cząsteczek do powierzchni danego elementu zagrożonego korozją i utworzeniu na nim ochronnej warstewki. W roli inhibitorów korozji występują zarówno związki organiczne, jak i nieorganiczne.

Zagrożenia wynikające z lekceważenia procesu korozji

Korozja tlenowa może być bardzo niebezpiecznym zjawiskiem prowadzącym do wielu uszkodzeń. Zignorowanie zjawiska korozji i zaniechanie profilaktyki może powodować nieodwracalne skutki. Stalowe urządzenia, w których wystąpiła korozja, ulegają zniszczeniu, które nie zawsze da się zatrzymać lub naprawić.

Proces korozji powoduje: zmniejszenie efektywności pracy systemów zamontowanych w urządzeniach oraz uszkodzenia ważnych elementów konstrukcyjnych. Oprócz tego, wpływa na konieczność wykorzystania większego nakładu energii do rozpoczęcia pracy urządzenia. Kolejnym niekorzystnym skutkiem jest zanieczyszczenie substancji powstających podczas działania sprzętu. Z tych powodów warto podjąć działania ochronne już na wczesnych etapach powstawania korozji.