Członkowie spółki Przedsiębiorca
1 marca 2021

Jak założyć spółkę z o.o.?

Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą zazwyczaj rozważają wybór pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wskazują polskie statystyki, co kwartał powstaje około 10 000 nowych spółek z o.o. Ta forma prowadzenia działalności jest atrakcyjna, gdyż charakteryzuje się przede wszystkim ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania spółki. Spółka z o.o. jest podmiotem odrębnym od jej założycieli i posiada własną osobowość prawną. Czym jeszcze cechuje się spółka z o.o. i jak ją założyć?

Cechy spółki z o.o.

Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Ten rodzaj spółki jest bardzo korzystną postacią prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli inwestycja, dla której spółka została utworzona się uda, to wspólnicy podzielą między siebie zyski. Jeżeli inwestycja się nie powiedzie a spółka zbankrutuje, wspólnicy nie będą odpowiedzialni za powstałe długi spółki i stracą tylko to, co w nią zainwestowali. Warto jednak pamiętać, że każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać zarząd, który zgodnie z aktualnymi przepisami może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w określonych w ustawie przypadkach.

Aby korzystać z dobrodziejstw tej formy działalności gospodarczej należy ją prawidłowo założyć i przejść proces rejestracji spółki z o.o. Jest to istotny aspekt, od którego zależy powodzenie całego przedsięwzięcia.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Podstawą do założenia i funkcjonowania spółki jest podpisanie umowy spółki z o.o. Umowa powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego i musi spełniać ustawowe wymogi, co do zawartości. Obecnie, procedura została ułatwiona, a spółka może zostać założona również poprzez złożenie wniosku przez Internet, dzięki czemu nie jest konieczna wizyta u notariusza.

Jak wskazuje ekspert z Biura Księgowego Selent & Słupina świadczącego usługi doradcze i rachunkowe: Po sporządzeniu i podpisaniu umowy spółki trzeba uregulować kilka innych formalności. Pierwszą z nich jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Następnie, jeżeli spółka nie jest jednoosobowa, należy powołać zarząd. Można również powołać radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, ale jest to obowiązek tylko dla dużych spółek.

Kolejnym etapem jest uzyskanie przez spółkę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu należy złożyć i opłacić wniosek o rejestrację spółki we właściwym sądzie gospodarczym. Jednocześnie składa się również wnioski zgłaszające spółkę do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru NIP oraz do ZUS-u. Po zarejestrowaniu spółki z o.o. w sądzie i urzędach, należy założyć rachunek bankowy spółki oraz podpisać umowę z podmiotem, który będzie prowadził księgowość spółki