Przedsiębiorca
5 sierpnia 2019

Jak założyć własną stację paliw?

Własna stacja paliw to doskonały pomysł na biznes. Mimo że początkowe koszty związane z jej założeniem i uzyskaniem stosownych pozwoleń mogą zniechęcać, gra wydaje się warta świeczki. Zyski z prowadzenia takiej działalności mogą być naprawdę spore. Szacuje się, że dobrze prosperująca stacja jest w stanie wygenerować dochody na poziomie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie „na czysto”. Jak zatem stać się właścicielem stacji paliw?

Zakładanie stacji paliw – formalności

Pierwszym krokiem do własnej stacji paliw jest wybór odpowiedniego gruntu. Można go kupić albo wydzierżawić. Istotną kwestią jest, aby spełniał on szereg wymogów. Teren, na którym ma powstać stacja paliw, musi być objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najlepiej, jeżeli widnieją w nim zapisy stwierdzające, że na danym obszarze może powstać obiekt tego typu.

Kolejnym krokiem jest zdobycie pozwoleń. W tym celu należy udać się do burmistrza, prezydenta miasta czy też wójta gminy, na terenie której ma powstać stacja.

Bardzo ważnym etapem jest sporządzenie projektu wykonawczego. Większość osób, które zamierzają otworzyć stacje benzynową, nie ma wystarczającej wiedzy, aby zrobić to samodzielnie. Dlatego najlepiej skorzystać z usług firm budowlanych, które specjalizują się w tego typu pracach.

Inwestor nie może także zapomnieć o zaświadczeniu mówiącym o tym, jaki wpływ będzie miała stacja paliw na otaczające ją środowisko.

Przebrnięcie przez gąszcz dokumentacji to dopiero początek przygody z otwieraniem stacji benzynowej. Największe wydatki czekają przedsiębiorcę, kiedy rozpocznie się faktyczna budowa obiektu, która wiąże się między innymi z zakupem zbiorników na paliwo.

Budowa stacji paliw

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdej stacji paliw muszą znajdować się:

  • instalacje kanalizacyjne;
  • urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych;
  • urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu; wód powierzchniowych i gruntowych;
  • urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych;
  • urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych.

Oprócz tego należy umieścić tam dystrybutory i oczywiście zbiorniki na paliwo, które muszą również spełniać szereg wymogów technicznych. Tego typu zbiorniki na benzynę znajdują się w ofercie firmy FHU MiM Mariusz Mańkowski.

Jeżeli właściciel stacji chce również prowadzić sklep czy małą działalność gastronomiczną, nie może zapomnieć o zakupie specjalnego wyposażenia – regałów, lodówek czy sprzętu kuchennego. W przypadku, kiedy ma być tam sprzedawany alkohol czy wyroby tytoniowe, wymagane będzie stosowne pozwolenie.