Przedsiębiorca
18 czerwca 2019

Jak zdobyć środki na prowadzenie firmy?

Najlepszym sposobem na zdobycie dodatkowych środków na prowadzenie firmy jest wzięcie odpowiedniego kredytu dla przedsiębiorstw. Ze względu na przeznaczenie pozyskanych finansów oraz długość okresu spłaty, wyróżnia się trzy rodzaje kredytów dla firm. Możliwość wybrania najlepszej dostępnej oferty może jednak wymagać pomocy ekspertów finansowych.

Kredyt obrotowy

Jednym ze sposobów pozyskania finansów na pokrycie wydatków bieżącej działalności firmy jest wzięcie kredytu obrotowego. Pod tym rodzajem można podpiąć niemal każdy niecelowy kredy firmowy. Kredyty obrotowe można podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Długość kredytowania jest elastyczna. Należy jednak pamiętać, że jest to rodzaj kredytu krótkoterminowego, więc płynność finansowa jest udzielana firmom najczęściej na okres od 12 do 24 miesięcy. Wyliczenie jego wysokości zależy od kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa. System spłaty może być ratalny lub jednorazowy. Ekspert z firmy „Consilo Finanse i nieruchomości” dodaje:

Cechą charakterystyczną kredytów obrotowych jest to, że nie są zabezpieczone rzeczowo, choć przy kwocie znaczącej w stosunku do przychodów firmy, bank może żądać dodatkowych zabezpieczeń.

Kredyt inwestycyjny

Formą kredytu długoterminowego, udzielanego przedsiębiorstwom na finansowanie prowadzenia działalności gospodarczej, jest kredyt inwestycyjny. Banki oferują ich trzy rodzaje: kredyt na wyposażenie, kredyt na restrukturyzację oraz kredyt na zakup. Uzyskanie kredytu inwestycyjnego jest możliwe wtedy, gdy analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia inwestycyjnego przeprowadzona przez bank da wynik pozytywny.  Bank zazwyczaj wymaga od przedsiębiorstwa udziału własnego. Dużą zaletą jest długi okres spłaty, który sięga nawet do 10 lat. Kredyt inwestycyjny można wypłacać w transzach lub w formie linii kredytowej. Całą kwotę można także zapłacić jednorazowo.

Kredyt na inwestycje wskazane

Jest to typ kredytu inwestycyjnego, którego finansowanie przeznaczone jest na określony i wskazany przez kredytodawcę cel. W ten sposób rekompensowanie zazwyczaj działa na korzystniejszych zasadach lub według uproszczonych procedur. Jednym z rodzajów tego kredytu jest kredyt deweloperski przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z budową nieruchomości mieszkalnych lub komercyjnych. W przypadku, gdy potrzebujemy środków finansowych, a brakuje nam wiedzy na temat dostępnych na rynku kredytów, warto skorzystać z pomocy ekspertów finansowych. Dzięki nim jest możliwość dokładnego przeanalizowania wymagań przedsiębiorcy i dobrania kredytu o najlepszych warunkach.