Kierowca tira Przedsiębiorca
21 grudnia 2021

Jak zostać kierowcą ADR?

Kariera kierowcy zawodowego stwarza bardzo duże możliwości zarobkowe. Warto jednak nie poprzestawać tylko na tradycyjnych uprawnieniach. Zdobycie kwalifikacji uprawniających do pracy jako kierowca ADR zwiększa szanse na wyższe zarobki i atrakcyjną pracę. Dowiedz się, jakie wymagania musisz spełnić oraz jak wygląda kurs, który pozwoli Ci uzyskać uprawnienia kierowcy ADR.

Czym są uprawnienia ADR?            

Uprawnienia kierowcy ADR są regulowane w Umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych z 1957 roku. Wyróżnia się 13 klas materiałów i należą do nich m.in.: substancje żrące, wybuchowe, promieniotwórcze, organiczne, utleniające i zapalne. Tylko ośrodki wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR, takie jak np. Trans Polonia Group, mogą przeprowadzić szkolenia. Niektóre firmy łączą uzyskanie uprawnień z gwarancją zatrudnienia. Kursy ADR dzielą się na:

 • podstawowe – ich ukończenie umożliwia transport towarów niebezpiecznych większości klas w ciężarówkach,
 • specjalistyczne – są wymagane do przewozu produktów w cysternach oraz materiałów wybuchowych i promieniotwórczych.

Najpierw trzeba zakończyć podstawowy kurs, żeby ubiegać się o uprawnienia specjalistyczne.

W jaki sposób można uzyskać uprawnienia ADR?

Uzyskanie uprawnień ADR jest możliwe po zakończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu, w postaci testu jednokrotnego wyboru. Zdobycie zaświadczenia wiąże się z następującymi wymaganiami:

 • ukończeniem 21 lat,
 • posiadaniem prawa jazdy kategorii C lub C+ z kodem 95,
 • zaliczeniem kursu ADR i uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu.

Dopiero spełnienie wszystkich warunków pozwala uzyskać uprawnienia do przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Jak wygląda kurs i egzamin ADR?

Szkolenie nie tylko pozwoli Ci poszerzyć swoje kwalifikacje, ale również odpowiednio przygotować się do zawodu kierowcy ADR. Podczas kursu dowiesz się, jak:

 • działa system napełniania i opróżniania cystern,
 • rozpoznać groźne sytuacje podczas przewożenia materiałów niebezpiecznych,
 • wyglądają środki ostrożności i podstawowe wyposażenie pojazdu,
 • zachowuje się na drodze cysterna,
 • wygląda dokumentacja przewozu i specjalne oznakowanie pojazdu,
 • stosować się do przepisów dotyczących przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Ostatnim krokiem do zdobycia uprawnień jest zaliczenie egzaminu teoretycznego. Etap podstawowy zawiera 30 pytań, udzielenie poprawnej odpowiedzi na 20 z nich wystarczy do zdania testu. Egzamin specjalistyczny składa się z 18 pytań i wymaga 12 pozytywnych odpowiedzi.