Użycie miernika drgań Przedsiębiorca
30 listopada 2020

Jaka jest zależność między drganiem maszyny a jej podatnością na awarie?

Mierniki oraz analizatory drgań to popularne w zakładach przemysłowych różnych branż rozwiązania, przeznaczone do kontroli działania maszyn wibrujących. W przypadku awarii maszyny jej naprawa może być niezwykle kosztowna. Co więcej, może także poważnie zakłócić płynność pracy całej fabryki. Regularne pomiary drgań i wibracji pozwalają zapobiec takim niefortunnym zdarzeniom. Analiza zebranych z pomiarów danych daje wiedzę na temat bieżącego stanu całego parku maszynowego. Dzięki takiej analizie przedsiębiorcy mają pewność, że ich maszyny będą niezawodne oraz bezpieczne w eksploatacji.

W jakim celu monitoruje się poziom drgania maszyny?

Monitorowanie parametrów stanu maszyny pozwala wcześnie zidentyfikować zmiany, które wskazują na rozwijającą się usterkę urządzenia. Jest to główny element programu tak zwanej konserwacji predykcyjnej. Jedną z najczęściej stosowanych obecnie technik monitorowania stanu jest kontrola i diagnozowanie wibracji.

Otrzymane w wyniku pomiarów poziomy wibracji porównuje się z ich wartościami historycznymi, co pozwala obserwować zmiany postępujące w czasie. Dzięki temu uzyskuje się wiele cennych danych, które można wykorzystać do oceny stanu poprawności działania maszyny. Producenci często podają dodatkowo graniczne wartości drgań, wyliczone na podstawie konstrukcji maszyny i zastosowanych w niej elementów.

W nowoczesnych systemach produkcyjnych monitorowanie stanu maszyn poprzez stosowanie mierników drgań, pozwala efektywnie zaplanować prace konserwacyjne, ograniczając ryzyko wystąpienia awarii i powstania kosztownych, nieplanowanych przestojów. Dzięki temu unika się konsekwencji związanych ze szkodami.

Poziom drgania maszyny a jej podatność na awarię

Wysoki poziom drgań w maszynie może spowodowany być pojawieniem się luzów w mocowaniach, uszkodzeniem łożysk, nieprawidłowym wyważeniem elementów obrotowych, niedokładnym montażem urządzeń lub po prostu zużycie materiałów. Wielkość drgań może być zmienna w czasie, jednak prowadzi do szybko powstających uszkodzeń oraz obniżenia sprawności działania całego układu.

Jak wskazuje ekspert z firmy MBJ Electronics zajmującej się produkcją aparatury przeznaczonej do drganiowej diagnostyki maszyn: Obecnie, w sektorze produkcyjnym na całym świecie obserwuje się wzrost świadomości w zakresie korzyści wynikających z konserwacji predykcyjnej. Wdraża się je na szeroką skalę szczególnie w takich branżach, jak przemysł motoryzacyjny oraz związany z wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej lub gazu.

Kluczem do efektywnego wykorzystania pomiarów wibracji do oceny stanu maszyny jest ich właściwa interpretacja. Obecnie w tym celu stosowane są nowoczesne technologie, co pozwoliło uprościć procedury takich analiz.