System zasilania awaryjnego Przedsiębiorca
22 lutego 2021

Jaki rodzaj firm powinien zainwestować w system zasilania awaryjnego?

Przed utratą zasilania w energię elektryczną chronią systemy zasilania awaryjnego. Powinny pracować wszędzie tam, gdzie utrata zasilania może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lub życia ludzi oraz tam, gdzie brak energii elektrycznej może doprowadzić do utraty danych komputerowych lub przerwania procesów produkcyjnych. Warto dowiedzieć się czym są systemy UPS i w jakich firmach powinny być zainstalowane.

Czym są systemy zasilania awaryjnego UPS?

UPS jest urządzeniem infrastruktury zasilania awaryjnego (z ang. uninterruptible power supply). To urządzenie lub zespół urządzeń pozwalających na podtrzymanie zasilania w przypadku awarii sieci energetycznej albo innych zdarzeń związanych z brakiem energii elektrycznej. Chroni on przed poważnymi stratami i niebezpieczeństwami spowodowanymi awarią prądu. Działanie UPS opiera się na energii skumulowanej w akumulatorach, będących sercem systemu.

„W sytuacjach wahań napięcia w sieci lub całkowitego przerwania dostawy energii zasilacz przechodzi w tryb awaryjny i zaczyna pozyskiwać energię z akumulatora. Po wznowieniu dostarczania energii z sieci lub z agregatu prądotwórczego automatycznie przełącza się na zwykłe pobieranie energii. Zmiana źródła zasilnia przebiega w ułamkach sekundy, przez co nie wpływa na pracę zasilanych urządzeń i pozwala na podtrzymanie niezbędnych procesów” – wyjaśniają specjaliści z firmy Comex, która jest producentem i dystrybutorem zasilaczy UPS.

Gdzie systemy UPS są niezbędne?

Zasilanie awaryjne znajduje bardzo szerokie zastosowanie w różnego rodzaju firmach, przedsiębiorstwach, obiektach użyteczności publicznej, a także w zakładach opieki zdrowotnej. Renomowane firmy dostarczające systemy zasilania awaryjnego dostosowują właściwe parametry urządzeń do modelu użytkowania oraz przewidywanego czasu czerpania energii z akumulatorów w razie wystąpienia przerw w dostawie energii.

Zasilacze UPS niezbędne są we wszystkich firmach i obiektach, w których pracują komputery, a przerwa w ich funkcjonowaniu mogłaby doprowadzić do utraty cennych danych. Dotyczy to zarówno sieci komputerowych, serwerowni, przestrzeni biurowych, jak i komputerów domowych.

Systemy zasilania awaryjnego konieczne są do podtrzymywania urządzeń w szpitalach, a zwłaszcza w salach operacyjnych i zabiegowych. Muszą zabezpieczać aparaturę zapewniającą pacjentom prawidłowe funkcjonowanie lub podtrzymującej życie.

Tego typu urządzenia potrzebne są w miejscach funkcjonowania systemów alarmowych i monitoringu. Szczególnie w centrach handlowych, zakładach przemysłowych, siedzibach firm, obiektach użyteczności publicznej oraz tam, gdzie konieczny jest dozór i kontrola bezpieczeństwa.

Zasilacze UPS znajdują zastosowanie także w firmach telekomunikacyjnych, na lotniskach, dworcach kolejowych oraz w setkach innych firm o różnej specyfice działania. Bardzo często podłączane są do różnego rodzaju sprzętów automatyki na liniach produkcyjnych. Wykorzystywane są w branży IT i finansowej, w bankowości, wojsku oraz w administracji państwowej.

Ciągłość dostawy energii nie tylko zabezpiecza przed utratą danych komputerowych i pozwala na podtrzymanie procesów i produkcji, ale również gwarantuje bezpieczeństwo ludzi w miejscach pracy oraz w przestrzeni publicznej. Dlatego tak ważne jest zapewnienie firmom skutecznego i niezawodnego systemu zasilnia awaryjnego. Dobrzy dystrybutorzy i producenci gwarantują wysoką jakość zasilaczy UPS oraz zajmują się dostawą, montażem, uruchomieniem i serwisem urządzeń.