Przedsiębiorca
17 lipca 2017

W jakich aspektach firmy korzystają z doradztwa podatkowego

Współpraca z profesjonalnym doradcą podatkowym potrafi bardzo ułatwić przedsiębiorcy życie i prowadzenie działalności. Czasami zaś okazuje się wręcz nieodzowna – czy to doraźnie, czy w dłuższej perspektywie. Zlecając kancelarii podatkowej obsługę naszej firmy, możemy spodziewać się znacznie więcej niż tylko wydawania opinii albo udzielania rad czy wyjaśnień.

Jednym z podstawowych, najczęściej realizowanych przez taką kancelarię zadań jest sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, a także pomoc w tym zakresie. W całości możemy też scedować na profesjonalistów prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji wymaganych do celów podatkowych. Jeżeli wcześniej próbowaliśmy zajmować się tym samodzielnie, biuro doradztwa podatkowego jest też niekiedy w stanie przeprowadzić na nasze życzenie audyt podatkowy.

Kompleksowa obsługa

Kluczowym powodem, dla którego firmy zatrudniają doradcę od podatków, jest ochrona przedsiębiorstwa przed roszczeniami organów podatkowych. Doradca taki podpowie, co należy zrobić, aby prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, albo nawet sam się tym zajmie. Jeśli wydamy stosowne pełnomocnictwa, będzie nas mógł reprezentować – zarówno przed rzeczonym urzędem, jak i chociażby przed sądami administracyjnymi. W ramach tzw. zastępstwa podatkowego zlecimy też kancelarii podatkowej obsługę różnego rodzaju kontroli, włącznie ze sporządzaniem odwołań od wynikłych z tytułu tych kontroli decyzji i postanowień. W naszym imieniu sformułowana może też zostać skarga kasacyjna, apelacyjna albo ta wniesiona do Rzecznika Praw Obywatelskich czy nawet Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wiedza i doświadczenie

Z usług doradców podatkowych korzysta się również dlatego, że dysponują oni bardzo szeroką wiedzą, której zdobycie (i ciągłe uaktualnianie!) zajęłoby przedsiębiorcy zbyt wiele czasu, by mógł się on skupić na prowadzeniu swojego biznesu. Jest to wiedza m.in. z zakresu prawa celnego i inwestycyjnego, ewidencyjnego prawa gospodarczego czy międzynarodowego prawa podatkowego. Doskonała znajomość przepisów wsparta bogatym doświadczeniem pozwala też doradcom tworzyć strategie podatkowe czy przeprowadzać bezpieczną optymalizację przedsiębiorstw pod tym kątem.

Inne usługi

W kancelarii podatkowej dowiemy się też często o dostępnych opcjach dofinansowania (np. z funduszy unijnych), a także uzyskamy poradę w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne i ZUS oraz innych należności publicznoprawnych. Wiele biur doradztwa podatkowego – na przykład Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa „K&K” z Bielska-Białej – jest też w stanie całkowicie zająć się obsługą płacowo-kadrową naszej firmy.