Przedsiębiorca
26 października 2017

W jakich celach wykonuje się audyt podatkowy?

Celem audytu podatkowego w przedsiębiorstwie jest rzetelne sprawdzenie, czy prowadzona ewidencja podatkowa oraz wszystkie rozliczenia i deklaracje spełniają obowiązujące wymogi prawne. Oznacza to, że audyt pozwala zweryfikować poprawność i legalność rozliczeń, a także ustalić, jakie ewentualne zmiany należy wprowadzić w tym obszarze, by podnieść bezpieczeństwo finansowe firmy.

Główne cele audytu podatkowego

Profesjonalny audyt podatkowy pozwala wyeliminować ryzyko podatkowe w przedsiębiorstwie i znaleźć dodatkowe, zgodne z prawem źródła oszczędności – mówi ekspert z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Jacek Pukaluk.

Audyt wydaje się koniecznością szczególnie w sytuacji przejmowania spółki, jednak coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z takiej usługi przy okazji przygotowania corocznego sprawozdania finansowego.

Podczas audytu szczegółowej analizie poddaje się całą dokumentację finansową, w tym przede wszystkim umowy handlowe, faktury i księgi podatkowe. Dokładny zakres badanej dokumentacji uzależniony jest od tego, jakie konkretnie obszary prowadzonej działalności stanowią główne źródła ryzyka podatkowego.

Audytu dokonuje się najczęściej w obszarze podatku od towarów i usług, ale także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od nieruchomości.

Rezultaty audytu podatkowego

Efektem audytu podatkowego każdorazowo jest szczegółowy raport z dokonanych badań. W takim podsumowaniu wyszczególnione są wykryte nieprawidłowości i dokładna analiza związanego z nimi ryzyka. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje propozycje rozwiązań wykrytych problemów, rekomendacje zmian w istniejących w firmie procedurach i praktyczne zalecenia, które pozwalają uniknąć kolejnych nieprawidłowości.

Audyt podatkowy i wynikające z niego możliwości poprawy prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie mają olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa działalności. Biorąc pod uwagę fakt aż pięcioletniego okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz wysokie kary dla przedsiębiorstw, w których Urząd Skarbowy doszuka się nieprawidłowości, rzetelność prowadzonych podatków jest kluczowym warunkiem uniknięcia niepotrzebnych i dotkliwych strat.

Jednak audyt podatkowy jest nie tylko metodą unikania błędów i wynikających z nich niebezpieczeństw. Fachowo przeprowadzona analiza pozwala także przygotować propozycje optymalizacji podatkowej, dzięki której w sposób bezpieczny i legalny ograniczymy skalę obciążeń skarbowych przedsiębiorstwa.