Przedsiębiorca
31 października 2017

W jakich wypadkach należy poddać badaniu sprawozdanie finansowe firmy

W pewnych okolicznościach sprawozdanie finansowe firmy musi być poddane badaniu, które przeprowadza biegły rewident. Jakich firm dotyczy ten obowiązek i w jakich sytuacjach? Jakie znaczenie ma tu Krajowy Rejestr Sądowy? Oto wszystko, co warto wiedzieć o badaniu sprawozdania finansowego firmy. Przeczytaj i dowiedz się, czy Twojej firmy też to dotyczy.

Przedsiębiorstwa podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i ich obowiązki

Krajowy Rejestr Sądowy gromadzi i udostępnia informacje o niektórych formach przedsiębiorstw. Część przedsiębiorców jest zobligowana do wpisu do tego rejestru na mocy ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186). Jakie rodzaje firm muszą wpisać się do KRS? O to zapytaliśmy w Biurze Rachunkowym Wawrzynek:

Lista podmiotów, które muszą znaleźć się w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest długa i obejmuje nie tylko firmy w potocznym rozumieniu. Zostańmy jednak przy działalności gospodarczej. Wpis do KRS powinny uzyskać m.in.:

  • spółki: partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne i europejskie,
  • spółdzielnie (w tym europejskie)
  • przedsiębiorstwa zagraniczne,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i reasekuracji wzajemnej.

Ta lista nie wyczerpuje katalogu. Warto wiedzieć, że wpisowi do KRS nie podlega działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, czyli większość firm w Polsce.

Figurowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym wiąże się z pewnymi obowiązkami. Jednym z nich jest poddanie badaniu sprawozdania finansowego firmy. Poniżej dowiesz się, w jakich okolicznościach jest to konieczne.

Kiedy sprawozdanie finansowe firmy podlega badaniu?

Jeżeli nasza firma z uwagi na swoją formę jest zobligowana do wpisu do KRS, w pewnych okolicznościach jej sprawozdanie finansowe musi zostać poddane badaniu, które przeprowadza biegły rewident. Konsekwencją tego jest także upublicznienie sprawozdania w „Monitorze Polskim B”.

Aktem prawnym, który określa warunki, w których sprawozdanie należy przekazać do badania, jest uor, czyli ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W jej myśl badanie sprawozdania należy przeprowadzić, gdy w roku poprzedzającym rok rozliczenia zostaną spełnione dwa z trzech warunków:

  • suma bilansowa przekracza 2 500 000 euro (przyjąwszy kurs euro z 31 grudnia roku poprzedzającego rok rozliczenia),
  • przychody, których źródłem jest sprzedaż produktów i towarów albo operacje finansowe, przekraczają 5 000 000 zł,
  • w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne zatrudnienie przekracza 50 osób.

W praktyce: jeżeli w rozliczeniu za rok 2016 zostały spełnione przynajmniej dwa te warunku, rozliczenie za rok 2017 będzie badane przez biegłego rewidenta.