magazyn przechowywanie towarow Przedsiębiorca
9 stycznia 2021

Jakie czynniki mają wpływ na składowanie towarów w magazynie?

Według obowiązujących norm proces magazynowania to zbiór chronologicznie uporządkowanych działań wykonywanych zgodnie z technologią magazynowania. Wliczają się w to zasady oraz sposoby przechowywania towarów przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu magazynowego. Dlatego tak ważne są przede wszystkim warunki, w jakich przechowuje się towary. Dowiedz się więcej.

Podstawowe zasady składowania towarów w magazynie

Podstawowe zasady dotyczące składowania towarów w magazynie obejmują:

 • rozmieszczenie towarów według asortymentu oraz masy,
 • zapewnienie odpowiednich warunków fizycznych pomieszczenia,
 • zabezpieczenie towarów przed szkodnikami,
 • utrzymanie higieny pomieszczeń,
 • bezpieczeństwo pracowników pracujących na magazynie.

Ważne jest, aby w magazynie panował przede wszystkim porządek. Towary powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed nieprzewidzianymi wypadkami. To zaś przekłada się na umiejętność dopasowania warunków panujących w danym magazynie do potrzeb danego produktu.

Czynniki naturalne wpływające na składowanie towarów

Wśród czynników naturalnych, które mają wpływ na magazynowanie określonych produktów, można wymienić między innymi:

 • wilgotność,
 • temperaturę,
 • powietrze,
 • światło,
 • drobnoustroje.

Na wilgotność ma wpływa przede wszystkim temperatura. Dlatego za jej pomocą powinno się kontrolować zawartość pary wodnej w powietrzu.

Zbyt wysoki poziom wilgotności powoduje, że opakowania niszczeją, metale ulegają korozji, a produkty sypkie łatwo się zbrylają. Natomiast zbyt niski poziom wilgotności powoduje zmianę struktury produktu, pękanie i kurczenie się

przestrzega przedstawiciel firmy Operis zajmującej się magazynowaniem towarów.

Drugi równie ważny czynnik, czyli temperatura jest określana osobno dla każdego produktu.

Niewłaściwy jej poziom może doprowadzić do psucia się przechowywanych towarów. Najrozsądniejsza temperatura w magazynie zawiera się w przedziale 5-25 stopni Celsjusza, natomiast wilgotność względna powietrza: 50-70%.

Powietrze również może mieć niekorzystny wpływ na produktu. Często prowadzi do utleniania, przez co towary mogą ciemnieć, rozkładać się i jełczeć. Bezpośrednie działanie powietrza, a raczej jego niekorzystny wpływ, dotyczy przenoszenia się zanieczyszczeń.

Promieniowanie świetlne może spowodować ciemnienie produktów i ich starzenie się (lub szybsze dojrzewanie). To dlatego bardzo ważne jest przechowywanie towarów w odpowiednich opakowaniach. Okna w magazynach maluje się na farbą ochronną na niebiesko, zielono lub brunatno, ponieważ promienie słońca, które dostają się do pomieszczenia, są szkodliwe. 

Inne czynniki wpływające na składowanie towarów

Kluczowym czynnikiem wpływającym na składowanie towarów jest czas. Trzeba wziąć pod uwagę porę roku przechowywania odpowiednich produktów, a także długość ich przetrzymywania w magazynie. Ważny jest tutaj termin ważności podany przez producenta, którego należy pilnować.

Do innym szkodliwych czynników należą również:

 • drobnoustroje (mogą prowadzić do fermentacji, pleśnienia i gnicia),
 • szkodniki oraz owady (niszczą opakowania, zjadają zapasy i wprowadzają zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne).

Właściwe przechowywanie towarów ma zapewnić potencjalnemu klientowi komfort korzystania z produktów, dlatego warto znać czynniki mogące stanąć na drodze dobrego składowania.