Przedsiębiorca z dokumentami Przedsiębiorca
20 kwietnia 2022

Jakie deklaracje podatkowe musi składać przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy, tak samo, jak osoby zatrudnione w firmie, odprowadzają od swoich dochodów podatek. Na koniec roku należy złożyć deklarację informującą o przychodach, kosztach i dochodach prowadzonej działalności oraz wysokości zapłaconego w ciągu 12 miesięcy podatku. Zależnie od formy opodatkowania, formularz będzie inny. Składa go każda firma, niezależnie od wysokości zapłaconych należności.

Jakie formularze PIT składają przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy nie tylko składają różne deklaracje zależnie od sposobu rozliczania podatku. Czas, w którym muszą zostać one wysłane do urzędu również się od siebie różni. Tak więc firmy mają do wyboru:

  • PIT-36, jeśli rozliczają się na zasadach ogólnych. Ten formularz składa się nie później niż do 30 kwietnia następnego roku.
  • PIT-36L, jeśli rozliczają się na zasadach podatku liniowego. Ten formularz również składa się do 30 kwietnia.
  • PIT-28 dla przedsiębiorców rozliczających się według ryczałtu. Ten formularz składa się do 28 lutego następnego roku.
  • PIT-16A, jeśli rozliczają się według karty podatkowej, który składa się do 31 stycznia roku następnego.

Wielu przedsiębiorców nie wypełnia deklaracji samodzielnie. Zamiast tego korzystają z usługi rozliczenia podatków, którą ma w ofercie większość biur księgowych. Takie rozwiązanie sprawdza się, jeśli właściciel firmy:

  • nie monitorował na bieżąco swoich wydatków na podatek dochodowy,
  • boi się, że popełni w zeznaniu błąd,
  • rozlicza się także na podstawie umowy o pracę.

Takie rozliczenie można wykonać samodzielnie przez stronę rządową. Jednak nie każdy formularz da się przez nią przesłać, dlatego czasami lepiej jest zapłacić kilkadziesiąt złotych więcej i mieć pewność, że deklaracja zostanie wypełniona poprawnie. Złe dane mogą pociągnąć przedsiębiorcę do odpowiedzialności finansowej.

Rozliczenie się z podatku VAT

Deklarację podatkową PIT składa się raz do roku. Inaczej jest z VAT-em, z którego przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie albo miesięcznie. Profesjonalne placówki, takie jak Biuro Doradców Podatkowych PLUS MINUS s. c. mogą przygotować i wysłać formularze za swoich klientów. Obecnie do wyboru są tylko dwie deklaracje:

  • JPK_V7M, czyli formularz składany przy rozliczaniu się miesięcznym. Należy złożyć go do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przedsiębiorca się rozlicza.
  • JPK_V7K, czyli formularz składany przez przedsiębiorcę rozliczającego się co kwartał. Należy dostarczyć go do urzędu niepóźnej niż 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który firma się rozlicza.