ksiega-handlowa Przedsiębiorca
23 lipca 2018

Jakie firmy mają obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełnych ksiąg) to obowiązek wielu przedsiębiorców. O tym, kto musi je prowadzić, można dokładnie przeczytać w ustawie o rachunkowości. Warto jednak podkreślić, że na prowadzenie pełnej księgi można również zdecydować się dobrowolnie. Dowiedz się, kto konkretnie jest prawnie zobowiązany, by prowadzić takie księgi.

Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych?

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych wynika z ustawy o rachunkowości (ustawa z 29 września 1994 r. – j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2342 ze zm.) – w art. 2 ust. 1 można przeczytać, że dotyczy on bardzo wielu jednostek. Przede wszystkim dotyczy on spółek handlowych i cywilnych oraz osób prawnych (obowiązek nie dotyczy Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego). Ponadto, księgi handlowe muszą prowadzić osoby fizyczne, w tym także te prowadzące spółki cywilne, jawne i partnerskie (ich przychody muszą wynosić co najmniej 2 mln euro. Obowiązek ten dotyczy również jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, tych działających np. na podstawie Prawa bankowego, a także jednostek, które realizują zadania z dotacji lub subwencji budżetu państwa. Ponadto, obowiązek muszą wypełniać także gminy, powiaty, województwa i ich związki, jednostki oraz zakłady budżetowe. Księgi handlowe prowadzić muszą także przedsiębiorcy zagraniczni, którzy uczestniczą w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dobrowolne prowadzenie ksiąg handlowych

Warto podkreślić, że osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, chociaż nie mają takiego obowiązku, to także mogą prowadzić księgi handlowe (może się tym zająć np. biuro rachunkowe Abacus z Warszawy). Jeśli podejmą taką decyzję, muszą zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym, a także realizować zasady określone w ustawie od początku następnego roku obrotowego. Warunkiem jest osiąganie w poprzednim roku obrotowym przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych niższych niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.