zakladanie firmy dla obcokrajowcow formalnosci Przedsiębiorca
4 stycznia 2021

Jakie kryteria formalne musi spełnić́ cudzoziemiec, który chce założyć́ firmę̨ w Polsce?

Przeprowadzka do innego kraju zawsze budzi wiele wątpliwości w kwestiach formalnych. Emigranci często nie wiedzą, jakie prawa im przysługują i czy mogą być traktowani przez państwo tak jak jego rodowici mieszkańcy. Cudzoziemiec, który chce założyć firmę w Polsce, może to zrobić, jednak wcześniej musi spełnić odpowiednie warunki. Dowiedz się, jakie kryteria formalne obowiązują osoby pochodzące z innego kraju.

Kto może założyć firmę w Polsce?

Wszyscy cudzoziemcy, którzy mają wyklarowaną sytuację w kwestii legalnego pobytu na terenie kraju, mogą założyć działalność gospodarczą w dokładnie taki sam sposób, jak obywatele Polski i obowiązuje ich dokładnie takie samo prawo. Wystarczy, aby pochodzili oni z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub państwa, które ma podpisane stosowne umowy dotyczące swobody przedsiębiorczości z UE i jej członkami.

Nieco inaczej wygląda sytuacja cudzoziemców, których ojczyzna znajduje się poza wyżej wymienioną grupą państw. Te osoby muszą już dostarczyć pełną dokumentację, która pozwoli w pełni uzasadnić ich pobyt na terenie Polski. Obcokrajowcy powinni dysponować jednym z wielu możliwych zezwoleń, które uprawniają ich do legalnego założenia działalności gospodarczej.

Tę kwestię postanowił przybliżyć nam pracownik firmy Feniks.Ik, która zajmuje się świadczeniem pomocy administracyjnej dla cudzoziemców:

Każdy obywatel kraju nie należącego do państw członkowskich UE oraz nie posiadającego odpowiednich uprawnień do swobodnego zamieszkania na terenie Polski, powinien dysponować zezwoleniem, które uprawni go do założenia działalności gospodarczej. Akceptowane są następujące zezwolenia: na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, na połączenie z rodziną, która już znajduje się na terytorium Polski, na podjęcie studiów wyższych oraz małżeństwo z obywatelem lub obywatelką Polski mieszkającej na terenie kraju. Dodatkowo honorowane jest również posiadanie Karty Polaka, ochrony czasowej i statusu uchodźcy.

Czy cudzoziemiec może założyć działalność w Polsce przebywając w innym kraju?

Wśród przedsiębiorców działających międzynarodowo, popularną praktyką jest zakładanie działalności na odległość, w kraju, w którym na co dzień się nie mieszka. Na takie osoby nałożone jest tylko jedno ograniczenie, w postaci okrojonych możliwości wyboru formy działalności. W tym wypadku cudzoziemiec może założyć tylko spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową, spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną. Dużym ułatwieniem jest fakt, że wszystkie formalności można załatwić online.

Jeśli cudzoziemiec posiadający działalność założoną na odległość, chciałby przyjechać do Polski na dłużej, musi wtedy ubiegać się o zezwolenie na pracę na stanowisku kierowniczym oraz zyskać pozwolenie na pobyt. Tacy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pobyt czasowy w celu kontynuowania prowadzenia istniejącej już działalności gospodarczej, a następnie na tej podstawie starać się o przyznanie wizy.