jakie podatki musi płacić przedsiębiorca - VAT Przedsiębiorca
6 maja 2020

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest niezwykle trudnym i skomplikowanym zadaniem. Wiąże się z mnóstwem formalności, ale i opłatami – w formie podatków. Przedsiębiorca musi pamiętać o dokładnym ewidencjonowaniu wszystkich obrotów swojej firmy. Jest to podstawa do wyliczenia i uregulowania należnych podatków. Podpowiadamy, jakie opłaty jest zobowiązana uiszczać każda osoba, która prowadzi przedsiębiorstwo.

Podatek dochodowy jako podstawowa opłata w prowadzeniu firmy

Podatek dochodowy zobowiązany jest płacić każdy przedsiębiorca osiągający jakiekolwiek przychody. Warto tu rozróżnić pojęcia dochodu oraz przychodu. Pierwsze z nich oznacza faktyczny zysk firmy, jaki osiąga się po uiszczeniu wszelkich kosztów jej prowadzenia. Co istotne, osoba prowadząca firmę może wybrać sposób, w jaki będzie rozliczać się z podatku. Najpopularniejsze jest rozliczanie na zasadach ogólnych. Wyróżniamy tu dwie wysokości podatku dochodowego, czyli 17 oraz 32%.

Jak tłumaczą specjaliści z biura rachunkowego Compo System: ,,Niższa stawka opodatkowania dotyczy przedsiębiorców, których roczny dochód nie przekracza 85 528 zł, zaś wyższa – tych, których dochód jest odpowiednio większy. Warto jednak zaznaczyć, że 32% kwoty liczy się od nadwyżki w porównaniu do progu podatkowego. Oprócz tego przedsiębiorca z drugiej grupy musi zapłacić 15 395,04 zł stawki wyjściowej’’.

Inna forma rozliczania się to podatek liniowy. Jego wysokość zawsze wynosi 19%, niezależnie od kwoty dochodów. Warto wspomnieć też o ryczałcie, który wyliczany jest na podstawie osiąganego przychodu, a nie dochodu. Dokładne stawki w tym przypadku są zróżnicowane i zależą od wybranej branży. Ciekawą formą rozliczania jest karta podatkowa, która jest zależna od świadczonych usług, liczby ludności danej miejscowości, czy wieku podatnika.

Podatek od towarów i usług, czyli VAT

Powszechnie znany VAT jest podatkiem obrotowym, który obciąża tak zwaną wartość dodaną na wszystkich etapach produkcji i transportu danego towaru lub usługi. Podatek ten jest różnicą między VAT uzyskanym ze sprzedaży (podatkiem należnym), a VAT zapłaconym podczas zakupu dobra (podatkiem naliczonym). Warto wiedzieć, że wspomniany podatek także osiąga różne stawki. Najczęściej występująca w Polsce to 23%. Jeżeli jednak opłata dotyczy na przykład budowy, remontu czy termomodernizacji obiektu, wysokość wynosi 8% VAT.  Podstawowe produkty żywnościowe, takie jak chleb lub nabiał są związane z 5% VAT. Przedsiębiorcy często mają trudność w wyborze odpowiedniej stawki podatku, dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego.