typy podatków dla przedsiębiorców Przedsiębiorca
5 grudnia 2020

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Firmę zakłada się w celu odnoszenia z tego faktu pewnych korzyści. Dominującym czynnikiem są kwestie finansowe, ale niektórzy czerpią z prowadzenia własnej działalności również satysfakcję, wynikającą z realizacji swojego hobby. Posiadanie firmy to nie tylko korzyści, ale też obowiązki. Jednym z najważniejszych jest płacenie podatków. Ich ilość i forma zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Z jakimi opłatami powinien liczyć się przedsiębiorca?

Podatki obowiązkowe

Każdy posiadacz firmy jest zobowiązany do opłacania podatku dochodowego. Wyróżnia się kilka form tego podatku: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt oraz karta podatkowa. Decyzja dotycząca typu podatku dochodowego należy do przedsiębiorcy.

Specjalista z biura J – J Biuro Rachunkowe, prowadzącego pełen zakres usług księgowych, mówi: Przedsiębiorcy najczęściej wybierają skalę podatkową jako formę podatku dochodowego. Przysługuje każdemu, bez względu na rodzaj działalności, jego wysokość zależy od wielkości dochodu i może wynosić 18% lub 32% od nadwyżki 85 528 zł dochodu. Zaletami skali podatkowej jest możliwość korzystania z licznych ulg, występowanie kwoty wolnej od podatku oraz opcja rozliczania się ze współmałżonkiem.

Podobną formą jest podatek liniowy, który również wylicza się od rzeczywistego dochodu, ale jego stawka jest stała i zawsze wynosi 19%. Wybierając ten rodzaj należy pamiętać, że uniemożliwia on rozliczenie się z małżonkiem oraz korzystanie z ulg.

Ryczałt ewidencjonowany różni się od powyższych tym, że oblicza się jego wysokość na podstawie przychodów, a nie dochodów. Wynika z tego, że będzie to dogodna opcja dla firm niegenerujących dużych kosztów. Z ryczałtu może skorzystać tylko pewna grupa przedsiębiorców działających m.in. w gastronomii, handlu, hotelarstwie, czy branży budowlanej.

Ciekawą formą podatków dla przedsiębiorców jest karta podatkowa, które również przysługuje tylko niektórym firmom. Wysokość tego podatku jest zależna od liczby pracowników, rodzaju usług, wieku przedsiębiorcy, albo rozmiaru prowadzonej działalności.

Podatki nieobowiązkowe

Część przedsiębiorców to tzw. VAT – owcy, czyli osoby odprowadzające podatek od wartości dodanej, występującej przy sprzedaży towarów i usług. W Polsce podstawowa stawka podatku VAT to 23%, ale wyróżnia się też wartości 8%, 5% i 0%.

Ponadto w przypadku zawierania umów sprzedaży, czy pożyczek należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC. Jego wysokość nie jest stała, zależy od typu zawieranej umowy, ale najczęściej wynosi 2% wartości transakcji. Natomiast przedsiębiorcy posiadający biuro, magazyn, lokal usługowy lub jakąkolwiek inną nieruchomość muszą odprowadzać podatek od nieruchomości, którego wysokość ustala konkretna gmina.