podatki Przedsiębiorca
19 stycznia 2022

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Każde państwo potrzebuje pieniędzy na finansowanie bieżących działalności. Środki niezbędne do pokrycia potrzeb publicznych, państwo pozyskuje głównie z podatków. Ich płacenie jest powinnością zarówno osób prywatnych, jak i wszystkich przedsiębiorców. W naszym kraju wyróżnia się aż kilkanaście rodzajów podatków. Sprawdź w artykule, które z nich muszą płacić przedsiębiorcy!

Od czego zależy podatek dochodowy przedsiębiorców?

Najważniejszym z podatków, który muszą płacić przedsiębiorcy jest podatek dochodowy. Osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej, mają możliwość wybrania formy opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Najczęściej wybieraną formą jest skala podatkowa. Pozostałe sposoby opodatkowania to podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Wyboru formy opodatkowania przedsiębiorca dokonuje podczas rejestracji i składania wniosku CEIDG-1. Zadeklarowana w nim forma będzie miała znaczący wpływ na wysokość opłat odprowadzanych do urzędu skarbowego.

Oczywiście nie ma jednej, uniwersalnej i najlepszej dla wszystkich przedsiębiorców formy opodatkowania. Wybór tej właściwej zależy od wielu zmiennych. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę prognozowaną wysokość przychodu czy wysokość ponoszonych kosztów. Wątpliwości tej natury najlepiej skonsultować ze specjalistami z zakresu doradztwa podatkowego dla firm, jak np. K&K Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa.

Jakie inne podatki dotyczą przedsiębiorców?

Część przedsiębiorców zobowiązana jest także do rejestracji i rozliczania VAT. Nie wszyscy przedsiębiorcy są czynnymi podatnikami VAT, niektórzy mogą skorzystać ze zwolnienia.Podatek od towarów i usług obowiązuje głównie podmioty, które sprzedają towary lub usługi.W praktyce opłaca go nabywca, a przedsiębiorca dokonuje rozliczenia VAT.Wysokość podatku ustalana jest na podstawie matrycy stawek VAT.

W pewnych sytuacjach przedsiębiorcy mogą być zobowiązani także do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest on nakładany na niektóre rodzaje transakcji, a jego wysokość zależna jest od rodzaju umowy.

Do innych podatków, z którymi mogą spotkać się przedsiębiorcy należą podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych. Pierwszy z nich dotyczy przedsiębiorców, którzy podsiadają grunty, budynki czy budowle. Drugi z nich dotyczy przedsiębiorców, którzy w swoim posiadaniu mają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Oprócz wspomnianych wyżej podatków przedsiębiorców, którzy przy pracy używają urządzeń emitujących szkodliwe substancje obowiązuje także specjalna opłata za korzystanie ze środowiska.