1 kwietnia 2020

The deadline for the end of April is the settlement of the Polish PIT VAT CIT ZUS. Concept on an gray background desk

jakie podatki musi płacić przedsiębiorca - VAT

jakie podatki musi płacić przedsiębiorca – VAT